Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLIMAAT EN PLANTENGROEI. § 66. 453
gering verval, en, daar zij ook niet door rotsen worden beperkt,
een rustigen loop. Hare betrekkelijk vroeg beginnende bevaarbaar-
heid hebben zij niet aan den wateraanvoer van de bergen, maar
aan het verre indringen van den vloed te danken, die haar als
't ware te gemoet komt, en zelfs kleine kustri^deren periodiek in aan-
zienlijke stroomen en hare mondingen in golven verandert. Dit gaf
aanleiding tot het stichten van belangrijke handelssteden aan de
riviermondingen, zoo als Liverpool aan de Mersey, Bristol aan de
Severn, Hull aan de Humber, New-Castle aan de Tyne, Glasgow aan
de Clyde, Limmerick aan de Shannon, enz., terwijl men de baaijen,
die geene of sleehts geringe riviertjes opnemen en dus weinig aan
verzanding blootstaan, bij voorkeur tot oorlogshavens uitkoos; zoo
vooral aan de zuidkust, die geene groote rivier, maar vele diepe
baaijen heeft.
Door een groot net van kanalen, welker gezamenlijke
lengte 800 Duitsche mijlen bedraagt (terwijl Frankrijk op eene
meer dan dubbele grootte slechts 1125 mijlen kanalen heeft)
worden alle bevaarbare rivieren, alle groote handelssteden en de
tegenover elkander liggende zeeën verbonden.
Engeland en Schotland hebben zamen meer dan 100 kanalen; de voor-
naamste zijn het Bridgewater- en het Derby-kanaal in Engeland, dat van
Glasgow en het reeds bovengenoemde Caledonische kanaal in Schotland;
de beide laatste gaan van de eene zee in de andere. In Ierland is de
oostkust met de westkust en dus de lersche zee met den Oceaan verbonden
door twee kanalen van bijna gelijke lengte, die beiden van Dublin naar
den Shannon voeren, het groote kanaal en het konings-kanaal.
Klimaat en plantengroei.
De oceanische atmospheer van Groot-Brittanje, waar geene plaats
meer dan 15 mijlen van de kust verwijderd is, ruimt niet alleen
het verschil der jaargetijden, maar ook dat van de ligging
naar breedtegraden voor een groot gedeelte uit den weg; want de
winters zijn zacht, de zomers koel, het voorjaar en de herfst voch-
tig (daarom zijn de Engelsche weiden zoo heerlijk en groen). Daar-
entegen zijn de verschillen, voortspruitende uit eene hoogere of
lagere ligging, met betrekking tot het klimaat zeer sterk; de berg-
streken hebben de nadeelen van het oceanische en van het kontinen-
tale klimaat, strenge winters, nat-koude zomers, bestendige nevels.
Eeuwige sneeuw nogtans komt er niet voor; alleen de hoogste
punten hebben de grootste helft van het jaar sneeuw.