Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
AZIATISCH RUSLAND. § 63. 437
nische golf (met slechts 800 inwoners), wordt tegen den tijd
van het zomer-zonnestandspunt (solstitium) door vreemdelingen
uit de meest verschillende natiën bezocht, om (op den berg Avasara)
het schouwspel van het niet ondergaan der zon te zien.
9. Het koningrijk Poleu (4% mill. inw. op 2331 □ mijlen)
had tot 1832 zijne eigene staatsregeling, doch maakt, sedert de
onderdrukking van den Poolschen opstand, een integrerend deel van
het Russische rijk uit en is een militaire voorpost tegen het westen.
Behalve de voormalige hoofdstad Warschau met de versterkte
voorstad Praga (161000 inw., die in het laatste jaar door den ver-
nieuwden opstand zeker niet vermeerderd zijn), zijn er niets dan klei-
nere plaatsen, waaronder Lublin (18000 inw.) en Kali sch
(12 000 inw.) de aanzienlijkste zijn.
B. Aziatisch Kusland bevat:
a. Trans-Kaukasië, zie bl. 146.
h. Siber ië, zie bl. 141. Van Oost-Siberië uit zijn de Russen
in de laatste jaren doorgedrongen in Noord-Mandsjoerije en heb-
ben zich ten koste van het Chinesche rijk, dat geteisterd werd door
eene wijd om zich grijpende omwenteling, uitgebreid tot aan gene
zijde van den Amoer aan de kust der Japansche zee (tegenover het
eiland Sagaliën) 1); op de zelfde wijze hebben zij in West-Siberië
hunne grenzen vooruitgeschoven over een gebied van meer dan
20 000 □ mijlen tusschen de Kaspische zee en het Chinesche
rijk in de rigting naar de grenzen der Indo-Britsche bezittingen,
en in het zoogenaamde „Siberische Italië" Kopal gesticht 2)
als eene voorname stapelplaats.
c. Sagaliën. Dit 1200 □ mijlen groote eiland is ook iu
het bezit van Rusland gekomen, en schijnt in het noorden rijk
te zijn aan steenkolen.
d. De Kirgizen-steppen zonder steden (bl. 151).
C. De Russische bezittingen in Noord-Amerika (het vast-
land in het noordwesten van Noord-Amerika, alsmede de Aleoe-
tische en Georg-eilanden) zijn slechts van eenige beteekenis
voor jagten visscherij. De hoofdplaats Nieuw-Archangel
onderhoudt een drukken handel met Honoloeloe.
1) Zie Petermaiin's Mitth. 1856, bl. 175 enkaart.
2) De zelfde bl. 201 met kaart.