Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
436 VEHDEELING EN TOPOfTRAPHIE. § 63.
b. Lijfland met de voormalige hoofd- en hanzestad Riga
(72000 inw.), niet ver van de versterkte Duna-monding, eens een
voornaam lid der hanze en eerst sedert de stichting van Petersburg
de tweede handelsstad der Oostzee-provinciën en Dorp at (Duitsche
universiteit). Voor de golf van Riga ligt het vruchtbare eiland O e s e 1.
c. Esthland met Reval (28000 inw.), de versterkte oorlogs-
en handelshaven aan den ingang der Finsche golf.
d. Ingermannland met de (eerst in 1703 gestichte) resi-
dentie en tweede hoofdstad Petersburg (520 000 inwoners),
aan de monding der Newa in de (voor de stad door vloeden zoo
gevaarlijke) Finsche golf, tevens het middenpunt van het handels-
en wetenschappelijk leven. Niet door hare ligging, maar door den
bouwtrant is zij een der schoonste en meest trotsche steden der aarde:
„elk huis is een paleis, elk paleis eene stad." Zij vertegenwoordigt
in haar uiterlijk aanzien, gelijk in het leven der bewoners, het mo-
derne Rusland, en is als het ware het vereenigingspunt vau buiten-
laudsche beschaving en zeden. Deze eerste handelsstad des rijks
kan eensdeels zelve grootere schepen opnemen, anderdeels heeft zij
in Kroonstadt (29000 inw.) op het rotsachtige eiland Kotlin
eene uitmuntende haven voor de grootste, en heeft, wat den bin-
nenlandschen handel aangaat, met alle deelen des rijks gemeen-
schap door waterwegen.
6. Het czaardom Kasan (7 mill. inw. op 11200 □ mijlen)
met de universiteitsstad Kasan (58000 inw.) aan de Wolga, boven
de uitwatering der Kama, met eene Tataarsehe voorstad, de stapel-
plaats van den handel tusschen Siberië en Europeesch Rusland.
Perm aan den westelijken voet en Jekaterinenburg aan de
oostzijde van den Oeral zijn middenpunten van het Oeralisch mijn-
wezen (zie bl. 419).
7. Het koningrijk Astrakan (5'/2 mill. inwoners op 15 600
□ mijlen) op een voormaligen zeebodem, die nog tegenwoordig
meer dan 2000 zoutmeren bevat, met de stad Astrakan (44000
inwoners) op een eiland aan de uitwatering van de Wolga, het
hoofdstation der Russische stoombootvaart naar Perzië, Oeralsk
en O ren burg aan de rivier Oeral, de voornaamste plaatsen der
Oeralische vestinglinie, Sara tof (63 000 inw.) aan de Wolga.
8. Het grootvorstendom Pinland (l^/j mill., meest luthera-
nen, op 6880 □ mijlen) met Helsingfors, eene akademiestad
aan de Finsche golf; Abo, de voormalige hoofdstad van Finland,
ligt tegenover den archipel der Alands-eilanden; Tornea,
aan de uitwatering van de gelijknamige grensrivier in de Both-