Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERDEELING EN TOPOGRAPHIE. § 63. 435
ter ligt de vesting Bender, en aan den liman dezer rivier de ha-
venstad Akkerman.
b. Het Pontische kustland met aa. de drie, eerst onder
KatharinaIIaangelegde havensteden: Odessa (107000 inw.), niet
ver van den liman des Dniesters, het middenpunt van den Zuid-
Russischen handel en van de verbinding met de Romaansche staten,
Nikolajew (45 000 inw.) en Cherson (40000 inw.), eene slechte
haven aan den mond van den Dnieper; bb. de drie uitmuntende
havens op het schiereiland de Krim: Sebastopol aan den zuide-
lijken voet van het Jaila-gebergte, Kaffa aan den zuidooste-
lijken voet en Kertsch aan den ingang van den Cimmerischen
Bosporus; cc. de twee minder goede havens der zee van Azof:
Ta ga n rok, beter dan Azof (aan de monding van den Don),
c. Het land der Donsche kozakken (y^ mill.) ten noor-
den vau den Pontus, op beide oevers van den Beneden-Don, die
eene militaire regering hebben en onder eenen (vroeger zelf geko-
zen) attaman (hetmau) staan, welke zijn verblijf houdt in Nieuw-
Tscherkask.
d. Het gebied van Cis-Kaukasië met de vestingenlinie
langs den Terek, en het land der „Kozakken van de Zwarte
zée" (of de Tschernomorische Kozakken). Militaire koloniën
(sedert 1837) moeten hier de grenzen beschutten tegen de vijande-
lijke bergvolken, voor akkerbouw, handel en nijverheid de baan
breken en vreedzame betrekkingen met die volksstammen aan-
knoopen.
4. West-Rusland (8 mill. inw. op 7600 □ mijlen) bestaat
uit de \Toeger Poolsche landen:
a. Litthauen of Wit-Rusland met de voormalige hoofdstad
Wilna (51000 inw.), even belangrij k uit een wetenschappelij k oog-
punt als voor handel en krijgswezen, aau eene bevaarbare zijrivier
(Wilija) van den Niemen, eens het middenpunt der heidensche
eeredienst, daarna de zetel van den eersten christen bisschop van
Litthauen, thans versierd met vele gedeeltelijk ouderwetsche ker-
ken en gebouwen.
b. Volhynië en Podolië of Rood-Rusland ligt midden
tusschen de beschaafde landen in 't westen en de steppen in
't oosten.
5. De Oostzee-proviucië n (S'/^ mill. inw. op 2700 □ mij-
len) aan Zweden ontrukt:
a. Koerland met de voormalige hoofdstad Mitau (18 000
inwoners).