Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
434 VERDEELING EN TOPOGRAPHIE. § 63.
het eentraal-land liggen. De buitenste der eirkels wordt gevormd
door de voorsteden (Slobodeu), die omgeven worden door een lagen
muur en grachten.
De voornaamste plaatsen behalve Moskau zijn: in 't oosten
Nischney-N owgorod, d. i. lage nieuws tad (25 000 inw.), aan
de zamenvloeijing van Oka en Wolga (wel te onderscheiden van
de vroeger zoo bevolkte hansestad Welikoi Nowgorod, d. i. groote
nieuwstad aan het Ilmenmeer), de „binnenhaven van llusland" we-
gens de jaarlijksche mis, waarop zelfs Boekharen, Tibetanen en
Indiërs komen; in 't zuiden Toe la (57000 inw., grootste wapen-
fabriek), en Worönesch (40000 inw.) niet ver van den Don; in
't westen Twer (25 000 inw.), tot welks hoogte de rivierschepen
opvaren, waarom het de hoofdplaats is van handel en verkeer in het
gebied van de Boven-Wolga; Smolensk (eertijds 200000 inw.,
thans 16000 inw.); in 't noorden Archangel 20000 inw.), niet
ver van de monding der Dwina, een uitgangspunt voor de walvisch-
en robbevangst, die ook Samojeden en Russische jagers naar de
(tot het gouvernement Archangel behoorende) eilandengroep No-
waja-Semlja lokt.
2. Klein-Rusland of de Ukraine (d. i. grensland, met 6
mill. inw. op 3800 □ mijlen) met de universiteitssteden Kiew
(60 000 inw.) aan den Dnieper en Charkow (45 000 inw.). De
eerste, de oude metropool van Rusland, heeft zich uit haar verval
wel niet tot haar ouden glans (vroeger Va miU. inw.?), maar toch
tot eene der fraaiste steden van Europa verheven. Charkow, de
hoofdstad van de Ukraine, is door zijne ligging aan het vereeni-
gingspunt der 3 uit het zuiden (den Kaukasus, de Krim en Euro-
peesch Turkije) naar het binnenland van het Russische rijk voeren-
de handelswegen en door zijne 4 groote jaarmarkten het midden-
punt van den handel tusschen het zuiden van den eenen, het bin-
nenland en het noorden van den anderen kant.
3. Zuid- of Nieuw-Rusland (4 mill. inw. op 8260 □ mij-
len) bevat de in de 18de en 19de eeuw aan het Turksche rijk ont-
nomen deelen:
a. Bessarabië is bij den jongsten Parijschen vrede (1856)
met 205 □ mijlen en ongeveer 180 000 inw. verminderd geworden
door den afstand der Donau-delta (ten noorden tot aan den Tra-
januswal) en het gebied tusschen den Pruth en den Jalpuch 1); verg.
bl.223. De fabriekstad Kischenew (85000 inw.). Aan den Dnies-
1) Zie kaart 9 in Peterman's Mitth. 1856.