Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERDEELING EN TOPOGRAPHIE VAN RUSLAND. § 63. 433
2. De geestelijkheid van alle christelijke belijdenissen
(% milL).
3. De burgerstand ('/,2 der bevolking) bestaat uit die on-
derdanen, welke bf in de drie handelsgilden (naar het vermogen en
de daarvan afliankelijke belastingen) of in eene der handwerkers-
vereenigingen (gilden) opgenomen zijn.
4. De Boerenstand (y, der bevolking), die even als de bur-
gerstand (behalve de kooplieden van hoogere gilden) verpligt ziju
soldaat te worden, wordt verdeeld in kroonboeren en boeren
op heereugoederen. In 1861 is de lijfeigenschap opgeheven.
Verdeeling (historische) en topographie 1).
A. Europeesch Rusland.
1. Groot-Rusland (bijna 42000 □ mijlen) met 20'/,^ mill.
inw., dus 490 op 1 □ mijl) met de oude hoofdstad Moskau of
Moskwa (336 000 inw.) aan de bevaarbare rivier van dien naam,
de grootste stad des rijks (10 uren in omtrek), die door hare ligging
in het midden van het bevolktste hoofdgedeelte van het uitgestrekte
rijk bijna den geheelen binnenlandschen handel tot zich trok en
zelfs door eene groote industriële bedrijvigheid den naam van
Russisch Manchester verwierf. Moskau vereenigt, gelijk het rijk
zelf, het Aziatisch en Europeesch karakter, daar eenige wijken het
beeld opleveren van eene groote, levendige hoofdstad, andere dat
voorstellen vau eene eenzame woestenij of een ellendig dorp met
velden, weiden, meren, even als het oude Babyion en Ninive. Eene
zeldzame tegenstelling bieden de paleizen aan, die door vreemde
bouwmeesters in een buitenlandschen stijl opgetrokken zijn en de(300)
kerken met vergulde koepels en torenspitsen tusschen de vele hou-
ten, gedeeltelijk beschilderde huizen. De gedaante der stad doet
ons denken aan de beschrijving van Ekbatana door Herodotus: in
het midden op het hoogste punt der stad staat het Kreml of de
citadel (1'/a uur in omtrek), met hooge muren omgeven; het
bevat het paleis der oude czaren en de kerk, waar de czaren gekroond
werden. Rondom het Kreml liggen en gelijkmiddenpuntige cirkels,
als schillen om eene kern, de vier andere deelen der stad, op de zelfde
wijs als de nieuw aangewonnen deelen van het gebied (overeen-
komst met de uitbreiding van het Zwitsersche eedgenootschap) om
1) De weinige zekerheid in de opgaven van de bevolking der Russische
steden ligt gedeeltelijk daarin, dat zij in sommige verschillend is naar
de jaargetijden.