Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
432 BESCHAVING EN REGEEINGSVORM. § 63.
land wordt gedreven door joden, armeniërs en Boekharen, en de
oude handelswegen naar Azië worden weder opgezocht.
e. Beschaving.
Wat het volksonderwijs aangaat, staat Rusland nog ver ach-
ter bij de staten van West-Europa (8227 scholen, betrekkelijk.
'/i2 van die in Pruisen). Ook het getal van middelbare en hoo-
gere scholen (slechts 7 universiteiten) staat iu geene verhouding
tot de groote bevolking, wanneer men andere Europesche landen,
tot maatstaf neemt.
Regeringsvorm 1).
Het rijk is eene volkomen onbeperkte, erfelijke monarchie. De
keizer of czaar, die zich „alleenheerscher aller Russen" noemt,
bezit de hoogste wetgevende, uitvoerende en regterlijke magt, zoo-
wel in wereldlijke als geestelijke zaken. Hij wordt bijgestaan
door drie raadgevendeligchamen: den rijksraad in de wetgeving,
het beheer der geldmiddelen en alle diplomatische aangelegenheden;
door de heil. synode in de kerkelijke zaken, en door den senaat
voor de regtspleging; de laatste beslist als opperste geregtshof alle
burgerlijke en kriminele processen in het laatste ressort; hij is ver-
deeld in 9 departementen (elk met zijn bepaalden werkkring), waarvan
er 6 in Petersburg en 3 in Moskau zitting houden.
Voor het beheer is Rusland verdeeld in 79 gouvernementen en
„gebieden." Aan het hoofd van het gewestelijke bestuur staan
gouverneur-generaals, allen uit den krijgsmansstand, aau wie bur-
gerlijke gouverneurs voor de binnenlandsche aangelegenheden des
beheers en voor de uitoefening der regtspleging ondergeschikt zijn.
De standen zijn in Rusland hoogst eigenaardig en hebben
meer invloed dan zulks in eenigen staat van Europa het geval is.
De Russische wetgeving erkent vier standen:
1. De adel (1 mill.) vindt zijn grondslag in de afstamming^
van adellijke voorouders of in diensten in burgerlijke of militaire
betrekkingen. Voor alle staatsambtenaren is er namelijk eene
rangorde van 14 klassen, onder welke de vier eerste den erfe-
lijk en adel, de 10 overige den persoonlijken adel schenken..
De erfelijke adel heeft het regt om landgoederen met lijfeigenen
te bezitten, en van zijn eigendom op en in den grond op alle wijzen
partij te trekken. De adel is vrij van personele lasten, van de
gedwongen krijgsdienst, van lijfstraffen (behalve bij hoogverraad);,
hij heeft de eerste aanspraak op ambten en bedieningen.
1) Rusland volgens Demidow; Leipzig 1852.