Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BKONNES VAN BESTAAN. HANDEL EN LNDUSTRIE. § 63. 431
in Europeesch Rusland is naauwelijks % van den uitmuntenden
en goed besproeiden teelgrond tot den landbouw in gebruik.
Wijnbouw (tot 48° noorder breedte) en zijdeteelt zijn vol-
gens de natuur evenzeer beperkt tot het zuiden, als het zoo
winstgevende mijnwezen tot den (midden) Oeral, den Altaï
en het Daoerische ertsgebergte in Azië (zie bl. 149); de hoogst
aanzienlijke houtteelt strekt zich vooral uit over het noor-
den en westen, de visscherij (met eene opbrengst van meer dan
15 mill, roebels) op alle zeeën, rivieren en meren, de jagt (op
pelsdieren), hoofdzakelijk in Siberië, is belangrijker dan in eenig
ander land van Europa; het winnen van zout, deels uitsteen-
zoutgroeven in den zuidelijken Oeral, deels uit de zoutmeren in de
steppen tusschen de Wolga en den Dnieper, is hoogst aanzienlijk.
Sedert Peter den grooten werd de industrie buitengemeen
begunstigd, deels door het aanleggen van fabrieken op kosten vau
den staat, deels door vrijdom van belasting te geven voor een be-
paalden tijd, deels door eene strenge bewaking der grenzen. De
meeste fabrieken vindt men in de door de natuur zeer bevoorregte
midden-provinciën, vooral in het gouvernement Moskau. De boer
maakt voor zich zelf bijna alle goederen en gereedschappen die
hij noodig heeft.
De binnenlandsche handel, waarvan Moskau, Nischney-
Nowgorod, Irbit (in het gouvernement Perm), Charkow, Kasan
en Orenburg de hoofdpunten zijn, is door het gemak in 't vervoer
langs de talrijke, natuurlijke en kunstmatige waterwegen, alsmede
op de sledebanen in den wintertijd zeer levendig en is, behalve
in Polen en Finland, aan weinig beperkingen (zeer geringe tollen
op de wegen en de kanalen) onderworpen. De spoorwegen, die men
begonnen heeft aan te leggen en waardoor reeds Petersburg, Mos-
kan, Warschau en Krakau verbonden zijn, zullen eerst dan hun
onberekenbaren invloed op de bebouwing van den grond in de cen-
traal-landen en op het debiet der produkten volkomen doen gevoelen,
wanneer de beraamde voortzetting uaar 't zuiden van Moskau uit,
van den eenen kant naar Odessa, van den anderen kant naar Cher-
son, tot stand gekomen is.
De handel met het buitenland wordt grootendeels ter
z ee en wel meest met vreemde schepen, vooral door Engelsche koop-
lieden gedreven. De voornaamste punten van uitgang daarvoor
zijn: Petersburg en Riga (de Oostzee-havens deelen er voor yt in),
Odessa, Astrakan, Archangel. De landhandel met het buiten-