Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
423 BEVOLKING. VERSCHEIDENHEID VAN STAMMEN. § 63.
in Aziat. Rusl. (met inbegr. v. h. Amoer-geb.) 8 y^ mill. inw.
„ Amerik. „.......... 10 000
In 't geheel dus meer dan 77 mill.
De verdeeling daarvan over de ruimte is niet alleen zeer ongelijk
in de drie werelddeelen (in Europa geen 700, in Azië 32, in Ame-
rika geen y^ op de □ mijl), maar ook in Europeesch Rusland zelf;
want in het middenste deel (het gewest van het graan en loofhout),
dat de kern van het rijk is geworden, bevindt zich op Vg van het
geheele grondgebied meer dan y, der bevolking, het gouvernement
Moskau heeft 2687, het gouvernement Archangel daarentegen maar
17 inw. op 1 □ mijl. In dit verbazend groote rijk zijn slechts 4
steden die meer dan 100000 inwoners hebben.
i. Afstamming.
Wel biedt het Russische rijk zulk eene verscheidenheid in de
onder één scepter vereenigde volkeren aau, dat men 64 afzonder-
lijke volkeren met even zoo veel verschillende talen en tongvallen
geteld heeft, maar één hoofdstam, de Slavische, is zoo overwe-
gend, dat, ten minste in Europeesch Rusland, eerder eene ethno-
graphische gelijkvormigheid dan verscheidenheid voorhanden is.
A. Tot den I n d o-E ur op e sch en stam behooren:
a. De Slaven (51 mill.) 1) bewonen de Sarmatische vlakte,
uitgezonderd eenige grensstreken, want van' de Baltische zee wor-
den zij door Germanen en Letten, van de IJszee en den noorde-
lijken Oeral door Finnen, van den zuidelijken Oeral en de Kaspische
steppen door Turken en Kalmukken gescheiden. Zij maken der
geheele bevolking uit en worden verdeeld in:
aa. De Oost-Slaven of Russen (45 miU.), die weder in
Grootrussen en Kleinrussen (ook Roodrussen, Rusniaken of
Roetheuen genaamd) onderscheiden worden; de eersten bewonen
de betrekkelijk digt bevolkte midden-provinciën van Rusland en
zijn het eigeulijk heerschende volk; de laatsten, waartoe gewoon-
lijk ook de Russische kozakken gerekend worden, maken de hoofd-
bevolking uit in het uaar hen genoemde Klein-Ruslaud (Ukraine)
en in Zuid-Rusland. Beiden spreken de zelfde taal, maar in ver-
schilleude dialekten, en belijden de grieksehe godsdienst.
1) De hier opgegevene getallen zijn vo'gcus eene vroegere telling en
zullen dus iets te klein wezen.