Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLIMAAT. PLANTENGROEI. BEVOLKING. § 63. 427
dierkudden, verdeelt men Rusland naar het klimaat iu drie
gewesten:
1. Een noordelijk gewest (van 67—57°), dat wegens zijn
buitengewonen rijkdom aan naaldhout in de vele behoeften bij het
bouwen van zee- en rivier-schepen, bij het mijnwezen en de smelterij-
en kan voorzien. Aan gene zijde van den poolcirkel, op beide
oevers der Petschora, ligt eene moerassige mosweide, vol kleine me-
ren en poelen, rustende op eene ijsmassa. Men noemt ze tundra.
2. Een middenste gewest (tot 50°), tusschen de beide land-
ruggen, eene bijna onafgebroken, goed besproeide vlakte met een
zacht klimaat en daarom algemeene, al is het nu juist geene weelde-
rige, vruchtbaarheid (koren, vooral in 't zuidoosten, vlas en hen-
nep van de beste hoedanigheid, boomgaarden); het langdurige
sneeuwkleed van den winter maakt den grond vruchtbaar en be-
schermt de korenvelden, terwijl de warme, drooge zomer het rijp-
worden bespoedigt (de Russen zeggen in het vooijaar, dat zij het
gras op de weide hooren groeijen).
3. Een zuidelijk, dat de boomlooze vlakten van den zuide-
lijken landrug en de steppen van de zeestreken bevat. Het heeft
wel eukele streken, die bijzonder vruchtbaar zijn; vooral heeft het
kustgebergte der Krim in zijne naar 't zuiden opene, naar 't noor-
den door de bergen beschutte dalen tegenwoordig uitmuntende
wijnbergen en levert vele andere zuidvrucliten, maar het grootste
deel van dit gewest is' steppenvormig en geeft slechts aanleiding tot
Teeteelt, die nog niet veel te beduiden heeft (ook paardenteelt der
Donsche kozakken).
Bij deze indeeling naar de breedtegraden moet men niet uit het oog
verliezen, dat de gemiddelde temperatuur naar het oosten steeds afneemt,
zoodat b. v. in Kasan, op de zelfde breedte als Kopenhagen, soms de kwik
bevriest gelijk in Lapland. De kusten der zee van Azof en de Wolga aan
hare monding, ofschoon gelijk in breedte met Lombardije, vriezen in den
winter geregeld digt.
Bevolking.
a. Getal 1).
De absolute bevolking bedroeg in 1860 :
in Europ. Rusl........ongev. 69 mill. inw.
1) De statistiek van Rusland is zeer onzeker, zie Kolb, Handboek der
Statistiek.
28*