Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
422 WOLGA. § 63.
het schiereiland Apseheron) in een noordelijk ondiep en een
zuidelijk diep bekken gesplitst.
1. De Wolga overtreft alle rivieren van Europa niet alleen
in stroomontwikkeling (65 m. meer dan de Donau), maar nog
veel meer wat haar stroomgebied betreft (het dubbele van den
Donau) en is onder alle grootere Europesche stroomen de eeni-
ge, welks stroomontwikkeling meer bedraagt dan de dubbele
afstand van de bron tot aan den mond (210 m.). Doch de grootste
stroom van Europa is slechts eene steppenrivier, die hare belang-
rijkheid niet zoo zeer te danken heeft aan de natuur, die haar
tot een natuurlijken waterweg tusschen Europa en Azië maakte,
als wel aan de kunst, waardoor zij het middenpunt werd van
het grootsche waterstelsel, dat zich over de geheele Sarmatische
vlakte uitbreidt; zoo verbindt zij midden door het land de vier
zeekusten. Drie stoombootreederijen bevaren de groote en kleine
Wolga (Kama).
De Wolga ontspringt (niet ver van den Dnieper eu de Düna) op
de Waldaï-hoogte als afstrooming van een plateaumeer, loopt eerst
in eene oostelijke rigting naar het Oeralgebergte en heeft dit eigen-
aardigs, dat zij reeds in haar bovenloop versterkt wordt door aan-
zienlijke zijrivieren, wier stroomontwikkeling die van elke andere
rivier in Europa, behalve van den Donau, overtreft: door de Oka (op
den regter oever), 190 mijlen lang, met de Moskwa; en door de water-
rijke Kama (215 mijlen lang), die, van het Oeralgebergte komende,
haar de producten daarvan aanvoert. Nadat zij de laatste heeft op-
genomen , wordt zij in haar oostelijken loop door de voorhoogte
van den Oeral gestuit en volgt diens rigting naar het zuiden, breekt
door den Zuid-Russischen landrug en keert zich ten laatste naar
het oosten. Bij hare monding door 8 hoofdarmen en ongeveer 60
zij-armeu vormt zij eene in 70 eilanden gesplitste stroomdelta;
nogtans zijn de mondingen zoo ondiep, dat zelfs kleine schepen
eene opstuwing van water door een zeewind moeten afwachten, ten
einde te kunnen uitloopen. Zij is het middenpunt van het groote
Russische kanaalstelsel, dat veel leven bijzet aan het ver-
keer tusschen het hout- en pelsrijke noorden, het metaalrijke oosten,
het visch- en zoutrijke zuiden en het graanrijke binnenland. Thans is
men bezig met het maken van een geschikten waterweg over de Wol-
ga van Astrakan naar de Kaspische zee. — De Wolga is verbonden met: