Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 DE MIDDELLANDSCHE ZEE. § 6.
tere en kleinere golven, zoo als die van Nauplia, Egina, Salo-
niki, Adramyti, Smirna, Samos, enz. Tevens liggen er eene
menigte eilanden in van de meest uiteenloopende grootte en
gedaante.
h. De Levantsche zee tusschen Klein-Azië, Syrië en
Egypte.
cc. Een noordel ij k bekken, de Zwarte zee of
Pontus Euxinus (8700 Qj mijl) met eene voorzee in het
miiden,en eene ondiepe voortzetting ten noorden. De straat
der D a" d a n e 11 e n (Hellespont) voert uit de Egeïsche zee
in de P r o p o n t i s (voorzee) of zee van M a r m o r a; die
van Ko nst an ti nopel (de Thracische Bosporus) uit deze
in de Zwarte zee; en de straat van Kertsch of Jenikale
(de Cimmerische Bosporus) uit de Zwarte zee in hare noorde-
lijke voortzetting, de zee van A z o f.
De door geene eilanden afgewisselde waterwoestenij der Zwarte
zee met hare lage moerassige kusten, hare dikke nevels, noordsche
stormen, riviermonden verstopt door ijsvloeren, enz. maakt eene
tegenstelling met den Archipel en moest den Grieken wel toeschij-
nen als eene ongastvrije zee (Po7itos axenos, later na de vestiging
van talrijke Grieksche koloniën euxeinos).
Door het schiereiland de Krim, dat in het noorden in de Zwarte
zee vooruitsteekt, wordt zij gescheiden in een Europeesch bekken
met lage kusten, en een Aziatisch, dat, met gebergten omgeven, goe-
de landingsplaatsen aanbiedt. De groote watermassa uit de drie
groote rivieren, die uit het noordwesten en het noorden daarin
uitloopen, veroorzaakt eene sterke strooming naar de straat van
Konstautinopel.
De Ethiopische zee met de Golf van Guinea
aan de westkust van Afrika.
b. Op het westelijk halfrond of op Amerika*s
oostkust.
1. De H u dson s-b a a i, waarin men door de Hudsons-
straat komt (en welker zuidelijk deel James-baai heet).
2. De golf van S t. Laurens tusschen de monding van