Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WATEREN VAN RUSLAND. § 63. 421
de groote vlakte van Oost-Europa in de meest verschillende rig-
tingen en bevorderen de ruiling der onderscheidene voortbreng-
selen van ver afgelegene streken zoowel onder elkander als met
het buitenland. Maar hunne bevaarbaarheid en bijgevolg ook
hunne beteekenis vermindert gedeeltelijk door het ijs, dat in
't zuiden 2—3, aan de Oostzee 5, aan de IJszee 9—10 maan-
den lang hunne oppervlakte bedekt, gedeeltelijk door de water-
vallen bij het breken door de landruggen, gedeeltelijk door
verzanding der mondingen (van den Don en Dnieper) en de
uitstrooming bf in ondiepe limanen bf in eene voor het verkeer
niet zeer gunstige zee. — Zoo loopt vooral Ruslands (en tevens
Europa's) grootste rivier in de grootste binnenzee der aarde
uit, die geïsoleerd staat en van alle verbinding met eenige zee
uitgesloten is.
Stroomlengte en stroomgebieden der 10 hoofdrivieren
in de Sarmatische laagvlakte.
1. De Wolga 430 m. stroomlengte 30000 □ m. stroomgebied.
2. De Dnieper
3. De Oeral
4. De Don
5. De Dwina
6. De Petschora
7. De Duna
8. De Weichsel
9. De Niemen
10. De Dniester
1. HET GEBIED DER KASPISCHE ZEE.
Meer dan een derde deel van Eusland behoort tot het gebied
van eene binnenzee, die wel zeer rijk is aan visch, maar
door hare ondiepten, vlakke, zandige oevers en het daaruit
volgend gebrek aan havens, alsmede door de hevigheid der
stormen, weinig geschikt is voor de scheepvaart, en omgeven
wordt door steppen, waarin alleen nomaden wonen en rond-
trekken. Dit grootste binnenwater der geheele aarde, dat waar-
schijnlijk vroeger een nog grooteren omvang had 1), wordt (door
240 )) 8500 )) yy
230 iy 4700 ii yy
195 » 8000 it it
160 M 6000 f> yy
150 3000 it ty
140 J» 1400 yt yy
130 J> 3600 yy jy
115 13 2000 yy yy
110 » 1500 „ yy
1) Zie Petermann's Mitth. 1859, bl. 93.