Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
418 rusland. horizontale vobm. § 63.
eene smalle straat (welke?) afgebroken breedte (van 200 leng-
tegraden) over drie werelddeelen uit, en overtreft alle staten van
den ouden en nieuwen tijd ver in grootte (370 000 Q mijlen),
want deze is meer dan het dubbele van Europa en beslaat bij-
na het zesde deel der geheele bewoonde aarde. Daarvan komen
99 335 Q mijlen op Europa, 24 300 op Amerika, het overi-
op Azië. Enkele der provinciën overtreffen in grootte nog de
grootste Europesche staten; zoo is het gouvernement Archangel
(16 000 Q mijlen) '/j grooter dan Duitschland, het gebied
van Jakoetsch (74 000 Q mijlen) zelfs gelijk aan V^ van
Europa.
Geef de zee- en landgrenzen volgens de kaart op!
Horizontale vorm.
Europeesch Eusland vormt een vrij regelmatigen regthoek
(de lengte van het zuiden naar het noorden bedraagt 530 m., die
van het westen naar het oosten 300 m.). Daar, waar de schier-
eilandvorming den minsten invloed kan hebben op de ontwik-
keling van de beschaving en het verkeer, is zij het sterkst. Zoo
liggen namelijk aan de IJszee bij den ingang naar de Witte zee
de schiereilanden Kanin en Kola tegenover elkander. Ook
de Russische kust aan de Oostzee heeft door de inhammen van
de Einsehe en Rigasche golf eenige ontwikkeling; maar minder
is zij aan de noordkust van de Zwarte zee door de Krim of
het Taurisciie schiereiland. Zeer gering is de eilandvorming ,
die in de Zwarte zee geheel ontbreekt. Van eene belangrijke
kustontwikkeling kan dus hier geen sprake zijn; er komt slechts
1 mijl kust op 100 □ m.; nergens vindt men bij een Europe-
schen staat eene zoo ongunstige verhouding.
Vertikale vorm.
In geen enkelen staat van Europa is de vorm van laagland
zoo overwegend als in Rusland, waartoe de groote Oost-
Enropesche (Sarmatische) laagvlakte bijna geheel be-
hoort. Deze wordt gedeeltelijk door zeeën (welke vier?), gedeel-
telijk door drie gebergten, den Oeral, Kaukasus en de
Karpathen, begrensd, en schijnt een droog geworden bodem