Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
416 oost-eueopa. § 62.
Hongaren; M ar os-Va sar hely, de voormalige hoofdplaats van het
land der Szeklers.
6. De militaire grenzen (1 mill. inw. op 609 q
mijlen), eene smalle, maar lange strook van de Adriatische zee,
op den linker oever van de Sau tot aan haar mond, verder op
den linker Donauoever tot aan de westelijke grens van Walachije
en Zevenbergen.
De Grenzers, d. i. de soldaten-boeren, die reeds sedert vier
eeuwen zoowel een gewigtig als eigenaardig bestanddeel der krijgs-
magt uitmaken, hebben bijzonder de zuidelijke grenzen tegen het
indringen der pest te bewaken en moeten die streken ook tegen vij-
andelijke invallen beschutten. In oorlogstijden vormen zij een leger
van 100000 man, die tot de beste troepen behooren; doorgaans is
de grensbewoner ééne week in dienst en twee aan zijne bezigheden.
Daar zij meest Serviërs en Walachen zijn, die zich hier nedergezet
hebben, onderscheiden zij zich geheel in taal en zeden vau de volken
der naburige kroonlanden. Het land wordt verdeeld in twee Mili-
taire Landkommando's: het Kroatisch-Slavonische met den
zetel des kommandants in Agram en het Banaat-Servische
met den zetel in Temesvar, terwijl het van alle krooidanden de
meeste vestingen heeft: Ond-Gradisea en Brod, beide aan de
Sau, Peterwardein en Semlin, beide aan den Donau. Zee-
havens der militaire grenzen zijn: Zengg en Carlopago.
7. Het koningrijk Dalmatië, zie bl. 225.
8. Het voormalige Lombardisch-Venetiaansch ko-
ningrijk, het Venetiaansch gebied, zie bl. 235.
D. OOST-EUROPA.
Terwijl Zuid-Europa en meer nog Midden-Europa zich door
groote verscheidenheid in de physische, ethnographische en
politische verschijnselen onderscheidt en zelfs op beperkte ruimten
(b. v. in Zwitserland) scherpe tegenstellingen in den vorm van den
grond, in het klimaat, de godsdienst, de taal, de zeden en midde-
len van bestaan, de beschaving der bewoners kan aanwijzen, be-
staat het onderscheidend kenmerk van Oost-Europa in bepaalde
eenvormigheid in al deze betrekkingen: het vormt eene enkele
kontinentaalmassa, die hare basis heeft langs het onvruchtbaarste