Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KROATIC. SLAVONië. ZEVENBERGEN. § 62, 415
bare gebieden, waar de drie groote zijrivieren van den Donau hare
monding hebben.
4.' De koningrijken Kroatië en Slavonië (bijna
V^ raill. inw. op 332 Q mijlen), het eerste tusschen de Mid-
den-Drau en de Adriatische zee, het laatste tusschen Drau,
Dor.au en San als een schiereiland ingesloten, maar van de
laatstgenoemde rivier door de militaire grenzen gescheiden.
De hoofdplaats en hoofdmarkt vau Kroatië is Agram (16700
inw.) aan de Sau, juist waar deze uit het gebergte komt; in Sla-
vonië de vesting Essek bij de monding van de Drau. De eenige
zeehaven in Kroatië is Fiume (15 000 inw.) aan de golf van
Quarnero, de derde haven der monarchie.
5. liet grootvorstendom Zevenbergen of Erdely
(bijna 2 mill. inw. op 998 □ mijlen) is een kroonland, dat op
beperkte ruimte de grootste verscheidenheid in bevolking heeft.
Het wordt verdeeld naar de zoogenaamde „drie standen vor-
mende natiën," die te zamen de Unie maken en wel in a) het
land der Saksen (ingedeeld bij stoelen en distrikten), ó) het
land der Szeklers (ingedeeld bij stoelen) en c) het land der Hon-
garen (ingedeeld bij comitatcn en distrikten).
Nogtans maken de "VValachen of Uomanen (1 mill.) het
hoofdbestanddeel der bevolking uit en beslaan het geheele noorden,
westen en het midden des lands, maar zijn ook vrij sterk in de
overige deelen des lands; evenwel hebben zij geene stad. Tusschen
hen en tot midden in het laud wonen de Hongaren of Ma-
gyaren. De oostelijke streken worden vrij onvermengd bewoond
door de Szeklers („grenswachters"), een eveneens Magyaarschen
stam. Naar het zuidelijk gedeelte des lands werden in de 12de
en 13de eeuw door Hongaarsche koningen Duitschers van Neder-
Saksische afkomst, dus Saksen genaamd, geroepen om „de
kroon te beschermen," de woeste streken in vruchtbare gronden
te herscheppen, mijnen te ontginnen, de industrie en den handel op
te beuren, waardoor Kroonsl adt (27000 inw.), de aanzienlijkste
handels- en fabriekstad des lands, en na Hermanstadt de schoon-
ste stad des lands is geworden. Hermanstadt (19000 inw.), de
hoofdstad des lands, beiden iu het voormalig land des Saksen. Klau-
senburg (20000 inw.), eertijds de hoofdplaats van het land der