Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
414 HONGARIJE SERYlë.
Steden: «r. Aan den Donan: Presburg (15 000 inw.), aan de in-
gangspoort van Oostenrijk naar Hongarije, de vesting Komornaan
den mond der Waag, Gran, aan den mond der rivier van dien naam
(iu wier gebied de mijn-akademie te Schemnitz is); de dubbele stad
Pesth (131000 inw.) inw.)en Ofen (56000 inw.)of Buda-Pestli,
deze op de regter, gene op den linker oever, de voornaamste haven
op den bijzonder drukken Midden-Donau, terwijl zij door hare lig-
ging midden in het Hongaarsche Donau-bekken in 't algemeen de
tweede stad in 't Donau-gebied is; b, op den regter oever van den Do-
nau: Stuhlweissenburg (24000 inw.); c. van de groote steden
in het gebied van de Theiss ligt Debreezin (40000 inw.) het
verst van den hoofdstroom verwijderd, Szegedin (62000 inw.), de
aanzienlijkste stad, aan de Theiss zelf, bijna tegenover den mond
van den Maros, waardoor zij den geheelen handel van de Boven-
en Midden-Theiss en den Maros tot zich getrokken heeft. Arad
(27000inw.), eene vesting aan den Maros. Grootwardein (23000
inw.) aan den Körös (zijrivier van de Theiss). Tusschen den Do-
nau en de Theis ligt Erlau. — Het midden tusschen de steden
en dorpen houden de zoogenaamde Markten, waarvan sommige
grooter en volkrijker zijn dan de kleine steden; vooral heeft men
in Zuid-Hongarije (het land der Jazygen en Kumanen) 40 mark-
ten met meer dan 10 000 inwoners (Kecskemet met 39 000 inw.,
Vasarhely met 42000 inwoners); daarenboven zeer talrijke dor-
pen (Oroshaza met meer dan 13000 inw.) en PrMen (landgoe-
deren) of Puszten (dikwijls met meer dan 1000 inw.), want deze
soort van woonplaatsen schijnt een volk, dat zich voornamelijk
met de produktie der grondstoffen bezig houdt, het meeste te be-
hagen.
In het Woiwoodsehap Servië en het Temeser-Banaat,
die sedert 1860 weder met Hongarije vereenigd ziju, liggen de voor-
naamste kanalen. Het keizer Frans- (of Baeser-) kanaal, ter ver-
binding van den Donau met de Theiss, draagt de grootste Donau-
sehepen en loopt voorbij de stad Zombor (22 000 inw.); tot aan
dit kanaal strekt zich de (30 □ mijlen) groote vlakte Teleczka uit,
die tot de stad Theresiopel (53000 inw.) behoort, en waarde
veeteelt op uitgebreide schaal gedreven wordt. Het Bega-kanaal,
tot verbinding der Bega met de Temes, is eigenlijk slechts eene
nieuwe bedding der Bega, w^aaraan de vesting en hoofdstad Te-
mes var ligt (21000 inw.). Het Temes-kanaal bekort den loop der
Temes en stort zich in het Bega-kanaal. Aan den Donau ligt Neu-
satz (daartegenover Peterwardein), eene marktplaats voor de vrucht-