Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
gallicië. bukowina. hongaeije. § 62. 413
1. Het koningrijk Gallicië en Lodomirië met
het hertogdom Krakau (sedert 1846) of de eertijds Pool-
sche landen (met 4 mill. inw. op 1422 Q mijlen) ligt in
vier stroomgebieden: van den Boven-Prutb, den Dniester, de
Bug en den Weichsel.
Het wordt in twee deelen verdeeld: een westelijk, Krakau (de
stad, hoofdstad van het Boven-Weichselgebied, met 41000 inw.)
waar de Poolsche bevolking de overliand heeft en een oostelijk, Lem-
berg (de stad met meer dan 70 000 inw.), met bijna uitsluitend
Roethenische bevolking. De landbouw en de daarop betrekking heb-
bende takken van nijverheid (linnenweverij, spiritusbrauderijen en
beetwortelsuikerfabrieken) zijn tot een hoogen trap geklommen; daar-
enboven levert Gallicië van alle kroonlanden het meeste steenzout
(in Wiliczka en Bochnia). Bciialve deze twee groote steden, die wij
reeds als middenpunten van een bestuurs-distrikt genoemd hebben,
zijn Brody (23000 inw., meest joden) en Tarnopol (17000 inw.)
beiden aan de Russische grenzen wegens den handel met Rusland
nog merkwaardig.
2. Het hertogdom Bukowina (bijna mill. inw.)
aan den Boven-Pruth met de hoofdstad Czernowitz (26000
inw.) aan den Pruth.
3. Het koningrijk Hongarije, met het Woiwood-
schap Servië en het Temeser Banaat (bijna 10 mill.
inw. op 3197 Q mijlen), verreweg het grootste kroonland van
Oostenrijk ('/^ van het geheel), wordt in 46 comitaten en 4
distrikten verdeeld.
Het zachte klimaat, dat in de groote vlakten van dit land heerscht,
de bevaarbare stroomen die het levendig maken, de weelderige
vruchtbaarheid van den grond, die bij weinig moeite de verschil-
lendste produkten in voortreffelijke kwaliteit en menigte oplevert,
al deze dingen zijn zeer geschikt om in verbinding met de gun-
stige omstandigheden, die er kortelings zijn bijgekomen: de vrij-
making der gronden, de spoorwegverbinding, de bevaarbaarmaking
der Theiss, de opheffing der binnenlandsche tollinie, de verbetering
van het regtswezen, enz., eene hooge vlugt te geven aan den landbouw
en eene hierbij passende industrie in het leven te roepen, die
de inheemsche stoffen kan verwerken. Tot hiertoe was de land-
bouw, zoowel als de nijverheid, tot enkele takken en streken beperkt-