Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
472 BOHEMEN. MORAVië. § 62.
middenpunt des koningrijics, de oudste Duitsche universiteit, geen
eene middenmatige stad, maar wei veel kleine, waaronder Rei-
chenberg (met 18500 inw.), naast Weenen en Brünn, de belang-
rijkste fabriekstad der Duitsche kroonlanden is. Behalve deze zijn
er nog slechts 4, wier bevolking meer dan 10000 inwoners be-
draagt: Pilsen, Budweis, waar de Moldau bevaarbaar wordt
(alzoo met Linz het middenpunt van den handel op de Elbe en
Donau), de vesting Eger en de bergstad Kuttenberg. Het
noordwestelijk Bohemen bevat de vulkanische kegelbergen van het
zoogenaamde Boheemsehe middengebergte, die nu eens alleen, dan
weder in groepen, gedeeltelijk uit de vlakte, gedeeltelijk op rug-
gen zich verheffen (de Mileschauer tot 2600'). Deze bevatten
een rijkdom van onderaardsche schatten en zijn door de heilzame
gezondheidsbronnen van Carlsbad, Franzensbad, Marien-
bad en Te plitz in eene soort van „Europeesch zomerverblijf'
veranderd.
9. Het Markgraafschap Moravië (y, mill. inw. op
403 Q mijlen) en het hertogdom Silezië (bijna /j mill,
inw.), hebben, even als Bohemen, een golvenden bodem, hoe-
wel zij niet zoo scherp van de naburige landen zijn afgesloten
als dit.
De bevolking is, even als in Bohemen, uit Slaven en Duitschers
zamengesteld; het Slavische element treedt hier nog meer op den
voorgrond dan daar; ook hier houden de Duitsche bewoners zich
vooral met de weverij, de Slavische met de ijzer-industrie bezig,
die vooral aan de hellingen der Sudeten en Karpathen het leven-
digst is. De steden Brünn (59000 inw.) en Iglau (18000 inw.)
zijn de hoofdzetels voor de wolfabriekeu, die over het geheele land
verspreid zijn. De vesting Olmütz (14000 inw.) aan de March
beschermt dit zij dal van den Donau, naar het noordoosten. Het
slagveld van Austerlitz (1805). — Oostenrijksch Silezië be-
vat de landschappen der Oder- en Weichselbronnen, namelijk de
hertogdommen Troppau en Teschen (met de steden van ge-
lijken naam), waarvan het eene bijna geheel tot den Weichsel,
het andere bijna geheel tot de Oder behoort. De stad Teschen
maakt den handel gemakkelijk tusschen de vier landen (Silezië,
Moravië, Hongarije en Gallicië), die hier met hunne uiterste grenzen
aan elkander sluiten.
B. De kroonlanden, die niet tot den Duit-
schen Bond behooren.