Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
410 KAKINTUlë. KKAIN. KUSTLAND.
als Karintllië en Krain (zie no. 5 en 6) van de Alpenlanden
van Zwitserland en Tirol hoofdzakelijk door grootere dalen en
vlakten. Even als in Tirol, zijn ook hier twee nationaliteiten
vereenigd: Duitschers in de steden en in de mijn-distrikten van
Boven-Stiermarken, Slaven in Beneden-Stiermarken.
In deze oostelijke Alpen maakt het herdersleven en alpenbedrijf
meer en meer plaats voor den akker- en wijnbouw. De rijkdom aan
metalen, die in de westelijke Alpen van geen beteekenis is, heeft
in deze drie kroonlanden talrijke mijnen en smelterijen in het
leven geroepen; de grondstoffen worden voor het grootste gedeelte
in deze provinciën zelf verwerkt, daar het ook niet aan reusach-
tige steenkolenmijnen ontbreekt. De uitlokkende hoofdstad Graz
(63 000 inw.) aan den hier bevaarbaren Mur, eu aan het zuide-
lijk einde van den pas over den Semmeriug, ligt midden op de
linie van verkeer tusschen den Donau en de Adriatische zee; hier
aan ook Bruck (aan de Mur) en Marburg (aan de Drau). Ma-
riazell is de beroemdste bedevaartsplaats van Oostenrijk.
5. Het hertogdom Karinthië ('/, mill. inw.).
Hoofdstad: Klagenfurt (13400 iuw. aan het Wörther-meer,
benevens Villach (aan de Drau).
6. Het hertogdom Krain, op beide oevers der Bo-
ven-Sau, met vele kleine meren (mill. inw.).
Behalve veel erts vmdt meu hier ook (in Idria) kwikzilvermij-
nen. Hoofdstad: Laibach (20700 inw.) nabij de Sau.
7. Het vorstelijk graafschap Gorz en Gradisca,
het markgraafschap Istrië en de stad Triëst ('/^ mill.
inw.).
De veelvuldig gemengde bevolking van het schiereiland Is-
trië eu vau de tot dit markgraafschap behoorende cilauden is
door (100) deels uitmuuteude liavens, als Pirano, Rovigno,
Po la (dc gewigtigste oorlogshaven van Oostenrijk), enz., voor de
zeevaart en den zeehandel als 't ware bestemd. De industrie van het
kustland (üoo als die van Dalmatië) zorgt voor de behoefte daarvan
(bouw, uitrusting en proviandering der schepen). — Trië st (66 000
met omgeving 104000 iuw.), de eenige Duitsche stad aan de Adria-
tische en dus ook aau de geheele Middellandsche zee, heeft zich
sedert een honderdtal jaren van eene kleine stad tot een koopstad
van deu tweeden rang verheven, dewijl zij het verkeer tusschen
den Donau cn den Levant grootendeels tot zich trok en deze door