Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
TIROL. STIERMARKEN. § 62. 409
Beijersche vlalcte te voorschijn komt. De zoutmijnen van Ha 11 ein
worden wegens hare inrigting veel bezocht, en Gast ein wegens
zijne beroemde gezondheidsbronnen.
3. Het tot een vorstendom verheven graaf-
schap Tirol en Vorarlberg (bijna y^ mill, inw., sleehts
1627 op 1 QJ mijl, dewijl slechts betrekkelijk smalle streken
gronds tot akiterbouw geschikt zijn). Even als Tirol drie even-
wijdige Alpenketens bevat (zie bl. 27 5), zoo heeft het ook drie
groote hoofddalen: het Inndal, dat over de geheele breedte
van het land loopt; het veelvertakte Etsch dal, en het ruwe
Puste rdal, allen met verscheidene zijdalen, die dikwijls in
hun bovendeel weder veelvuldige vertakkingen hebben.
Elk van deze hoofd- en zijdalen heeft zijne eigenaardige natuur-
schoonheden, voortbrengselen, zeden en sagen, zoodat Tirol door
de menigvuldigheid der verschijnselen ,in het natuur- en vooral in
het volksleven voor het land der westelijke naburen niet behoeft
onder te doen, al kan het er zich ook niet mede meten in grootsche
en verhevene tooneelen, kristalheldere meerspiegels met bekoorlijke
oevers en veel omvattende vergezigten. Zuid-Tirol stemt in klimaat
en landbouw, gedeeltelijk ook in bevolking en taal, met Boven-Italië
overeen; evenwel zijn de Duitschers de voornaamste stam gebleven,
die zich door getrouwe aanhankelijkheid aan het Oostenrijksehe
Huis onderscheiden. Dit oudste land van verbinding tusschen Ita-
lië en Duitsehland heeft sleehts kleine steden: Innsbruck
(14 200 inw., aan beide zijden van den Inn en aan den noor-
delijken voet van den gemakkelijksten Alpenpas, den Brenner);
Brixen (aan den Eisack en den zuidelijken voet des Brenners).
In Vorarlberg ligt Bregenz (aan de Bodensee) en Feld-
kirch (bij de zamenvloeijing van 111 en Rijn). In het Etschdal
liggen: Me ran (aan den uitgang van het Passeyerdal), Bötzen
(Pous Driisi, aan het vereenigingspunt van den Brennerweg met den
weg door de Vintschgau naar Duitsehland, dus aan twee gemak-
kelijke wegen over de Alpen), Trent e (14000 inw.) en Rove-
redo. Devesting Kufstein (aan den Beneden-Inn) dekt de gren-
zen aan den kant van Beijeren.
4. Het hertogdom Stiermarken, op de beide
oevers van den Boven- en Midden-Mur (ruim 1 mill, inw.), is
wel is waar ook een Alpenland, maar het onderscheidt zich even
pütz, vergel. aardr. 27