Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
408 NEDEK-OOSTENRIJK, SALZBURG. § 62.
den aanleg van den spoorweg, die lietzout van Gmnnden (aan het
meer van dien naam) nit het Zontkamergoed over Linz naar Bud-
weis in Bohemen vervoert.
b. Het aartshertogdom Oostenrijk beneden de Ens
(1% mill. inw.) heeft zijne industrie en welvaart te danken aan de
hoofd- en residentiestad Weenen (512000 inw. ), van welke onge-
veer tot de eigenlijke stad, de overigen tot de 34 voorsteden en
de nabij haar liggende en onder de stad gerekende dorpen behooren.
Oorspronkelijk gebouwd aan de uiterste grens van het Duitsche land,
in het gezigt van den laatsten hoogen alpenkruin en van de westelijke
eindketen der Karpathen, was Weenen eeuwen lang eene sterke grensves-
ting, die het voortdringen der oostelijke barbaren, vooral der Turken,
tegenhield, voordat zij, door de bevrijding van Hongarije uit de Osman-
nische heerschappij, in het middenpunt des rijks verplaatst werd. Door
deze ligging in het midden der kroonlanden en in het middenpunt van het
grootste stroomgebied van het beschaafd Europa, dat vooral hier zijne meeste
bevaarbaarheid heeft, alsmede in het vereenigingspunt van de hoofdwegen
des handels en van het Oostenrijksche spoorwegnet, verhief zij zich tot de eer-
ste handelstad en de voornaamste fabriekplaats der monarchie. Over haar
loopt het verkeer tusschen het noorden en het westen aan den eenen en
van den Levant aan den anderen kant niet alleen door den Donau maar
ook door den landweg over de oostelijkste lage Alpenketen naar de
Adriatische zee, die nergens digter bij den Donau komt dan bij Weenen ,
terwijl tevens de gemakkelijkste wegen van het noorden (door het dal der
March en het begaanbaarste deel der Boheemsche grenzen) hier uitloopen.
Keizerlijke lusthoven: Schönbrunn en Laxenburg.
Het Donaubekken bij Weenen, en bijzonder het Marchveld, is
een der voornaamste slagvelden van Duitschland geweest. Daar
reeds streed Marcus Aurelius tegen de Duitschers, Karei de Groote
tegen de Avaren; daar ook sloeg Rudolf van Habsburg Ottokar van
Bohemen en leed Napoleon zijne eerste nederlaag (bij Aspern en
Essling), die hij echter (bij Wagram) roemrijk herstelde.
In het zuiden van Weenen: de badplaats Baden en Weener-
Neustadt (militaire akademie).
2. Het hertogdom Salzburg heeft absoluut en relatief
de kleinste bevolking (146 000 op 130 Q mijlen, dus slechts
1127 op 1 Q mijl) van alle kroonlanden, want het behoort
geheel tot het Alpenland.
De versterkte hoofdstad Salzburg (17000 inwoners) ligt aan
een hoofdingang van het Alpenland, waaruit de Salza hier op de