Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERDEELING. § 62. 407
uelijke en vrouwelijke linie vau het Huis Habsburg-Lotharingen.
Volgens statuut van 26 Februarij 1861 draagt de rijks-vertegen-
woordiging deu titel van „Rijksraad," bestaande uit het Hee-
renhuis en het huis der Afgevaardigden. Deleden van het Heeren-
huis hebben gedeeltelijk (de aartshertogen en de hoofden van den hoo-
gen adel) erfelijke zetels, gedeeltelijk worden zij voor hun leven
benoemd. De (343) afgevaardigden worden door den Landdag
uit de afgevaardigden der kroonlanden gekozen. De overeenstem-
ming van beide huizen en de sanktie des keizers is voor alle wetten
noodzakelijk. In's lands aangelegenheden wordt ieder kroonland door
den Landdag vertegenwoordigd, die, behalve den Kerkvoogd uit
iedere provincie en den rector magnificus der universiteit, uit ge-
kozen afgevaardigden bestaat. Het uitvoerend orgaan der lands- of
landschapsvertegenwoordiging is eene gekozen landskoramissie.
Aan het hoofd van het staatsbestuur in de afzonderlijke kroon-
lauden staan door den keizer benoemde stadhouders. De grootere
kroonlanden worden in kreitsen (onder een kreitspresident), comi-
taten of provinciën verdeeld; deze in distrikten (onder eenen dis-
trikts-hoofdman), eu deze weer in gemeenten; slechts bij Salzburg. Ka-
rinthië, Kraiu, Silezië en de Bukowina ontbreekt het middenlid der
kreitsverdeeling, en de landsregering is tevens de kreitsoverheid.
Verdeeling en topographie.
A. De kroonlanden die tot het Duitsch Ver-
bond b e h 00 ren.
I. Het aa r t s h er t ogd O ra Oost enrij k, op beide oevers
van den Donau van Passau tot Presburg, weleer het land van
doortogt voor de van het oosten naar het westen voortdringen-
de volken (Hunnen, Avaren, Magyaren).
a. Het aartshertogdom Oostenrijk boven de Ens
mill. inw ) vindt in zijne onderaardsche schatten een vergoeding
voor de geringe vruchtbaarheid van den grond (geen wijnbouw).
Sedert overoude tijden drijft het eene uitgebreide ijzerindustrie, waar-
van Steier aan de Ens („het Oostenrijksche Birmingham") het
middenpunt is, dat niet alleen de geheele monarchie, maar ook
vreemde landen met messen, scharen en vijlen voorziet. De ver-
sterkte hoofdstad Linz (27600 inw.) aan de zamenvloeijing van
de Traun en den Donau is niet slechts van militair gewigt door hare
ligging aan den bergpas naar het Traandal, maar is ook het hoofd-
punt van verkeer tusschen het Eibe- en Dooaugebied, vooral sedert