Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
404 godsdienst en kultuur. § 62.
getroffen wordt. Ook hebben zij zich in Zevenbergen, Servië en het
Banaat verspreid,
II. De j oden (1 miil.) hebben zich, ofschoon zij de Duitsche
taal spreken, voornamelijk bij de Slavische volkstammen gevestigd
en worden daarom weinig in de Duitsche stamlanden der monar-
chie, meer echter in Bohemen en Moravië, het meest in Gallicië
en Hongarije aangetroffen.
III. De Zigeuners, in Hongarije en Zevenbergen, houdt men
voor afstammelingen der Indische Paria's, die tijdens de verwoes-
ting van Indië door ïimur daar heen verhuisd zijn.
In Zevenbergen hebben zij meest vaste woonplaatsen aan de uiteinden
der steden en dorpen in eenige hun aangewezen distrikten; zij vinden
hun onderhoud door lompenhandel, muziek, smeden, terwijl de als no-
maden levende Zigeuners in Hongarije zich met goadwasschen, ketellap-
pen, veldarbeid, enz., bezig houden.
Godsdienst.
De Katholieken, deels roomsch-katholiek (24 mill.), deels
grieksch, (3'/, mill.) tellen zamen 27% iiiiii- (Vs der geheele bevol-
king) en maken in alle provinciën, met uitzondering van Zevenber-
gen, het meerendeel der bevolking uit; de griekschen zijn het tal-
rijkstin Gallicië, waar zij der roomscb-katholieken in getal overtreffen;
de Roethenen behooren meest tot de vereenigd-grieksche kerk. De be-
lijders dezer godsdienst komen in getal sterkte bijna overeen met
de protestanten (ruim 3 mill.) en de ni et-veree nigde grie-
ken (bijna 3 mill.). De protestanten, welke zich gedeeltelijk aan
de Augsburgsche, meer echter aan de Zwitsersche belijdenis houden,
tellen hunne meeste geloofsgeuooten in Hongarije en Zevenbergen,
omdat in deze landen reeds sedert lang (van Leopold I af) aan de
protestanten bijna gelijke regten met de katholieken toegestaan
waren; in de zuidelijke kroonlanden en in Tirol wonen er de min-
ste. De niet-vereenigde grieken maken in het "VVoiwoodschap Servië,
het Banaat en in dc aangrenzende deelen van zuidelijk Hongarije,
maar voornamelijk in Bukowina het voornaamste deel, in de Mili-
taire grenzen de helft der bevolking uit. — De joden, zie
boven.
Kuituur.
a. Physisch e kuituur.
Hoewel meer dan twee derden van den Oostenrijkschen grond tot
het bergland en gedeeltelijk tot het hooggebergte behooren, zoo wordt
toch ruim •% tot akker-, tuin-en wijnbouw, tot weiland, bergweiden en