Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
bevolking van oostenrijk. § 62. 403
land behoorende kroonlanden, al zijn zij ook niet overal overwe-
gend; buitendien zijn zij (vooral de Nederduitsehe) ook iu Gal-
lieië, Hongarije, Zevenbergen, inde door de regering (van Maria
Theresia en Jozef II) begunstigde volkplantingen verbreid.
II. Slaven (bijna 15 milL, alzoo de talrijkste stam.). Deze ma-
ken de hoofdbevolking uit van den noordelijken rand (in Midden-
Bohemeu en Moravie, eveneens iu Gallicië), zoo ook aan den zuide-
lijken raud der monarchie. Men onderscheidt:
a. Noord-Slaven (11 mill.): de Czecheu (4 mill.) in Bohe-
men en Moravië, waar zij het middengedeelte des lands bewonen,
en de bergachtige greuslandschappen aau de Duitschers overlaten;
dc Slowaken in Oost-Moravië eu in noordwestelijk Hongarije;
de Polen in Gallicië; de Roetheneu of Rusuiaken in het zuid-
oosten van Gallicië en het noordoosten van Hongarije, de minst
beschaafde stam ouder alle Slaven van Oostenrijk.
b. Zuid-Slaven (4 mill.): de Wenden of Winden in de bo-
vendalen der Drau, Sau cn Mur, aan de kustlanden en in eukele
deelen van zuidwestelijk Hongarije (waar zij Slovenen heeten);
de Kroaten (bergbewoners) en Slavoniërs inde naar hen ge-
noemde landstreken aan de middeu-Drau en Sau; de Serben, in
Slavonië en Dalmatië,
III. De Romanen (5 mill.).
a. De West-Romanen of Italianen (2*74 mill.) maken in het
voormalig Lombardiscli-Veuetiaansch koningrijk bijua de gansche be-
volking uit; in de „7 Gemeenten" in de Provincie Vicenza, en in de
„13 Gemeenten" iu de Provincie Verona, die door eene vermenging
van Duitseh-Tirolers bewoond worden, vindt men slechts weinig
overblijfsels van den Duitschen tongval. Bovendien is Zuid-Tirol,
het kustland cn Dalmatië door Italianen bewoond.
b. De Oost-Romaneu of Walachen wonen in Oost-Hon-
garije en Zevenbergen, waar zij onder de overige natiën (bijzonder
onder de Magyaren) verspreid zijn, ook nog in de Bukowina en
de Militaire grenzen.
B. Aziatische stammen (6 mill.)
I. De Magyaren (bijna 5 mill.) maken de helft der bewoners
van Hongarije uit. Zij bewonen hier vooral dc vruchtbare vlakten
midden in het laud, en zijn rondom door vreemde volken (Slaven
en Walachen) omringd, zoodat nergens een gebied, uitsluitend
door Magyaren bewoond, aau de grenzen van het Kroonland aan-