Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
402 BEVOLKING VAN OOSTENRIJK § 62.
raken alle groote Alpenrivieren zijn gebied, en van de vier oos-
telijke stroomen uit het Middengebergte van Centraal Europa
(welke?) bezit het ten minste het brongebied; van den weste-
lijken (de Elbe) en den oostelijken (den Dniester) den boven-
loop geheel.
Bevolking.
Met eene bevolking,'die op 37 mill. inwoners geseliat wordt,
is Oostenrijk in absolute bevolking de derde staat van Eu-
ropa, maar wordt in betrekkelijke bevolking (3000 op 1
r] mijl) door Groot-Brittanje, Frankrijk en Pruisen over-
troffen.
Vergelijkt men de afzonderlijke deelen der monarchie met elkander,
dan vindt men de sterkste bevolking aan den noordelijken en zuidelijken
rand van dezen staat, waar eensdeels de vruchtbare grond zulk eene be-
volking kan voeden, anderdeels de industrie hare werkplaatsen opgeslagen
heeft, vooral waar beide zaken vereenigd zijn, zooals in Venetië (5350,
de provincie Rovigo over de 7000 op 1 □ mijl), Silezië, Bohemen, Mo-
ravië (4600 tot 4900); de zwakste bevolking vindt men gedeeltelijk aan
den oostelijken rand der monarchie, in de met meren, moerassen of wou-
den bedekte kroonlanden (Bukowina, Oost-Hongarije, Militaire grenzen) ,
voornamelijk echter in de landschappen van het hooggebergte der Alpen
(Tirol met 1627, Salzburg met 1127 op 1 □ mijl).
Even als in sterkte der bevolking, doet ook Oostenrijk in ver-
scheidenheid van bevolking, ten opzigte van afstamming
en taal (volgens Czörnig 15 nationaliteiten), slechts voor Rusland
onder, dat wel is waar nog meer nationaliteiten in zich bevat, maar
waar toch één hoofdvolksstam een beslist overwigt heeft. De her-
haalde verhuizingen van de uit Azië voorwaarts gedrongen volks-
stammen sedert het begin der midden-eeuwen hebben allen hare
rigting naar het Douau-gebied genomen en gedeeltelijk hier haar
eindpunt bereikt. Vooral in Hongarije kan men op eene betrekkelijk
kleine ruimte de overblijfselen der groote volken vinden, die in de
midden-eeuwen de schrik van Midden-Europa waren geworden.
A. Europesche stammen (287^ mill.) 1).
I. Duitsche (bijna 8 mill.) bevinden zich in alle tot Duitsch-
1) De getallen voor de nationaliteiten rusten op bereke ni n g door het
k.k. bureau voor statistiek naar de telling van het jaar 1857.