Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
400 DE NIET-DUITSCHE PROVINClëïf. § 61,
gen), ingesloten door Baden en Wurtemberg, worden door eeue
bijzondere regering te Sigmaringen bestuurd, die ouder de Riju-
provineie staat. Het zuidelijk deel ligt in het gebied van deu Donau,
waaraan de hoofdstad Sigmaringen; het noordelijkst gedeelte
loopt tot in eenige zijdalen van den Boven-Neckar.
B. De beide niet-Duitsche proviueiën:
1. (Het koningrijk) Pruisen, de oostelijkste, noordelijkste
en tevens grootste provincie ligt in een grooten boog om de
Oostzee, op beide zijden van den beneden-Weichsel, tot welks
gebied West-Pruisen grootendeels behoort, terwijl de groo-
tere, oostelijke helft, Oost-Pruisen het gebied der kustrivie-
ren van het Prische en Kurische Haff inneemt. — Dantzig
(eene ouderwetsche stad met 82 000 inw.), met bet fort Weich-
selmunde en de haven Neufahrwasser aan de monding
van den Weichsel. Mariënburg aan de Nogat en Elbing
(25 000 inw.), allen in de vruchtbare Weichseldelta. Verder
nog Graudenz, Culm en Thorn, allen aan den regter
oever. — In Oost-Pruisen ligt Königsberg (94 000
inw.), niet ver van den Pregel, tevens universiteitsstad, thans
ook van de zeezijde versterkt, nadat zij reeds lang door het
sterke P i 11 a u , aan den mond van het Frische Haff, beschermd
was; de havenstad Memel (17 000 inw.) aan den ingang van
bet Kurische Haff. Braunsberg aan het Frische Haff (Pas-
sarge); slagveld van Eijlau (1807), Grossjagerndorf (1757) en
Friedland (1807). Tilsit (16 000 inw.) aan den Memel. In
het zuidoostelijk deel der provincie ligt tusschen eene reeks van
meren de vesting Lotzen, in den jongsten tijd aangelegd.
3. (Het groot-hertogdom) Posen, op beide oevers van de
Warthe, zonder groote verhevenheid van den grond, daarom de
vlakste provincie van den geheelen staat. De grootste helft der
bevolking spreekt Poolscb. Hier ligt maar eene aanzienlijke stad,
de vesting Posen (51 000 inw.), aan de Warthe ; Brom b erg
(22 000 inw.), aan het kanaal, waardoor Weichsel en Netze (dus
ook Oder) onderling verbonden zijn; verder nog verscheidene
kleinere steden met veel kunstvlijt.