Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KIJN-PROVINCIE. HOHENZOLLERN. § 61. 399
ben; de laatste plaats houdt zich vooral bezig met den uitvoer van
deze zoo hooggeschatte brandstof naar den Midden- en Neder-
Rijn. — Op den linker oever liggen in de nabijheid van den
stroom: Krefeld (50000 inw.), bekend door zijde-fabrieken;
Cleve, Neuss; op eenigen afstand van de rivier, Gladbach
(17 000 inw. ), Viersen, Rheydt. — Aan den stroom liggen:
Keulen, de rijkste en bevolktste (120000 inw.) stad aan den Ne-
der-Rijn, makende met het tegenovergelegen Deutz eene hoofd-
vesting.
Keulen, in het midden van de insnijding der vruchtbare Neder-Rijnsche
laagvlakte, die door zulke en industriële bergstreken omgeven wordt, heeft
vroeger, als zetel van den keurvorst cn hoofdplaats van het aartsbisdom, voor-
name hanzestad, stapelplaats voor de verbinding met het nijvere Nederland,
zetel der Neder-Rijnsche manufakturen, bloeijende hoogeschool, eene welvaart
bezeten, die haar ook de kunsten deed aanmoedigen. Zij had eene eigene schil-
derschool cn zag het grootste gedenkteeken van Germaansche bouwkunst
verrijzen, dat eerst in onzen tijd zijne voltooijing nadert: den dom. In den
jongsten tijd heeft de stad zich eenigzins hersteld van haar vroeger verval, om-
dat zij het middenpunt werd der Rijnstoombootvaart en der Neder-Rijnsche
spoorwegen. Naast den ouden tak van industrie (eau de. Cologne) kreeg
zij ook suiker-raffinaderijen, katoenspinnerijen, werktuigfabrieken, enz.
Bonn (20000 inw.), eene universiteitsstad, heeft een heerlijk
uitzigt op het Zevengebergte. Coblentz (26 000 inw., vesting te-
genover de bergvesting Ehrenbreitstein), is door zijne ligging
midden in de schoonste Rijnstreek en aan het zuidelijk einde van
een wijd dalbekken, aan den mond der Moezel en niet ver van de
uitwatering der Lahn, tevens als de eenige grootere stad aan den
Midden-Rijn, belangrijk geworden voor handel en krijgswezen. De
overige Rijnsteden, behalve Neuwied, zijn van weinig beteeke-
nis. Aan de Nahe ligt Kreuznach (zout-baden) en aan de Lahn
het door Nassau ingesloten Wetzlar, het middenpunt van het
hoofdverkeer in het gebied der Lahn. — In het Moezelgebied is
de eenige belangrijke Pruisische stad Trier (21000 inw.), ter
plaatse, waar de Moezel met eene diepe insnijding door het West-
Neder-Rijnsche bergland breekt en beneden de uitwatering der Saar.
Zij is waarschijnlijk de oudste stad in Duitscldand, met veel over-
blijfselen van Romeinsche gebouwen (Porta tiigray baden? amphi-
theater, enz.). Aan de Saar heeft men Saarbrucken, midden in
rijke steenkolenvelden, wat veel handel en industrie in 't leven
roept; de vesting Saarlouis.
De Hohenzollernsche landen (Hechingen en Sigmarin-