Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
394 BEVOLKING. § 61.
den Donau uitgesloten ; bovendien bevat dit rijk het mondings-
gebied van den Weichsel.
1. De hoofdmassa van den staat is verdeeld in 6 provin-
ciën :
a. twee niet-üuitsche: Pruisen en Posen;
h. vier Duitsche: Brandenburg, Pommeren, Silezië,
Saksen.
2. Het westelijke deel in twee Duitsche provinciën : West-
phalen en de Rijnprovincie, waarbij nog het nieuwe,
zuidelijk gebied (Hohenzollern) ingelijfd is. Pruisen is de groot-
ste (1178 □ mijlen), Westphalen (368 □ mijlen) de kleinste
provincie.
Bevolking.
Zoowel in gi-ootte (3104 Q mijlen) als in volstrekte be-
volking (18 mill.) moet Pruisen onderdoen voor de vier groote
mogend!)eden van Europa. In digtheid van bevolking (3624
op 1 LJ roijl) wordt het overtroffen door Groot-Brittanje en
Frankrijk. Alle andere staten (belialve de groote mogendheden
en het nieuwe koningrijk Italië) hebben minder volstrekte be-
volking dan Pruisen, ofschoon Spanje, Zweden, Noorwegen en
. Europeesch Turkije grootere uitgebreidheid hebben.
Volgens afstamming behoort de bevolking hoofdzakelijk tot
twee nationaliteiten; de Duitsche is zoo overwegend, dat 16
mill. of % der geheele bevolking daartoe gebragt worden; de Sla-
vische stam telt 2i/j mill. zielen (in Posen, Pruisen en Silezië).
Buitendien zijn er aan de beide uiterste einden der monarchie nog
vreemdsoortige bestanddeelen: in Oost-Pruisen Letten of Lit-
thauers (137000 inw., in den kreits Malmedy (10500), Walen
(een mengsel vau Celtisehe en Germaansche elementen).
De christelijke bevolking van Pruisen bestaat, behalve eenige
(13700) mennonieten en (1500) grieksche christenen, uit 11% mill.
protestanten en 67« mill. katholieken. Het aantal joden (vooral
in die streken, welke vroeger tot het koningrijk Polen behoord heb-
ben) bedraagt % mill. Hoofdzakelijk protestantsehe bevolking
vindt men in Oost-Pruisen, Saksen en vooral in Brandenburg eu
Pommeren; hoofdzakelijk katholieke bewonersin Posen (%), West-