Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 8 saksen-weimar. saksen-altenbukg. § 60.
en in 't zuiden tot dat van den Rijn (Main) behoort, bevat behalve
één koningrijlc, ook maar kleinere staten (8 op 220 □ m.) en
vertoont derhalve naast de grootste verscheidenheid in den grond
ook de grootste staatkundige verbrokkeling, vooral daar juist de
kleinere staten weder uit meerdere afzonderlijke deelen bestaan.
Ié. Het koningrijk Saksen (met eene bijna uitsluitend Lu-
thersche bevolking), in eene enkele zamenhangende massa in de ge-
daante van een driehoek, strekt zich uit van de noordelijke helling
van het Ertsgebergte en de Lausitzer bergen tot in de Noord-
Duitsche laagvlakte, en splitst zich in vier naar steden genoem-
de kreitsen:
a. De middenste of de Dresdener kreits met de hoofdstad
Dresden (128000 inw.), op beide oevers der Elbe, zoowel om hare
natuurlijke ligging, als om hare gebouwen eene der schoonste re-
sidentiën van Duitschland; zij wordt om hare rijke kunstverza-
melingen het „Duitsche Elorence" genoemd. Meissen, aan den
ingang der Elbe in het laagland, heeft de oudste porseleinfabriek
van Europa; Ereiberg (17 400 inw.) is zijne beroemdste akade-
mie voor het mijnwezen.
h. De noordwestelijke of Leipziger kreits bevat de bloei-
jende universiteitsstad Leipzig (78000 inw.), het middenpunt van
den Duitschen boekhandel en met eene druk bezochte mis, inhet
midden vau de laagland-golf der Midden-Elbe; verder heeft men
er vele kleinere nijvere steden en de meeste slagvelden op het klein-
ste bestek (Breitenfeld, Wachau, Möckern, Probstheijda).
c. De zuidwestelijke of Zwickauer kreits heeft wegens de.
vele middenmatige steden, zoo als Zwickau (20400 inw.), Cham
nitz (45 400 inw.), Aunaberg, Schneeberg, Plauen, Reichenbach
Glauchau en kleinere fabrieksteden de digtste bevolking (9319 op
1 □ m).
d. In den oostelijken of Bautzener kreits liggen behalve de
steden Bautzen (aan de Spree) en Zittau (aau de Lausitzer
Neisse) eene menigte kleine, sterk bevolkte plaatsen (sommige
zelfs 5000 inw.), zooals Herrn hut, de hoofdzetel der Moravi-
sche broeders, eu verscheidene nederzettingen.
15. Het groot-hertogdom Saksen-Weimar bestaat uit
het vorstendom Weimar aan de noordoostelijke helling van het
Thuringerwoud, en het vorstendom Eisenaeh aan de noordwestelijke
helling vau dat gebergte. Het eerste behoort tot het gebied der
Elbe, waar de hoofdstad Weimar aan de Hm, de universiteitsstad