Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
386 pkankfort. hessen-homburg. luxemburg. § 60.
staten, die deels tot het stroomgebied van den Kijn, deels tot
. dat van de Weser behooren, en bevat dus eene groote verschei-
denheid van grondgebied.
5. Het Groot-hertogdom Hessen bestaat uit twee dee-
len, door eene smalle strook van Keur-Hessen en het gebied van
Frankfort gescheiden, een zuidelijk inde Eoven-Rijnsche laag-
vlakte en op het Odenwald, en een noordelijk in het Hessische
bergland.
Het zuidelijk deel wordt door den Rijn in twee stukken gesne-
den: Starkenburg, of het zuidoostelijk deel met de hoofdstad
Darmstadt (^2 000 inw. ), inde Boven-Rijnsche laagvlakte aan
den noordelijken voet van het Odenwald, en Offeubach aan den
Main; Rijn-Hessen (met 9075 inw. op 1 □ m.) of het zuidwes-
telijke deel, met de Rijnsteden Worms (de zetel der oude Duit-
sche heldensagen en met Spiers de wieg van den Duitschen bur-
gerstand); Mainz (de voornaamste bondsvesting met 39000 inw.,
om hare ligging aan den Rijn reeds sedert de oudste tijden als de
hoofdsleutel van het Duitsche land geschat) en Bingen, aan de
uitwatering der Nahe; O pp er-Hessen of het noordelijke deel met
de universiteitsstad Giessen aan de Lahu.
6. De vrije stad Frankfort, de kleinste Duitsche staat,
welks gebied op beide oevers van den Beneden-Main ligt.
De stad Frankfort (71 000 inw.) heeft hare beteekenis niet alleen
te danken aan hare ligging op het noordelijkste punt der vruchtbare Bo-
vcn-Rijnsche laagvlakte (als punt van uitgang voor den grooten dalweg)
en aan den hier voor grootere schepen bevaarbaren Main, alsmede aan den
grooten militairen- en handelsweg uit het Rijn- naar het Elbegebied (naar
Leipzig) en dat van den Donau; maar aan de omstandigheid, dat dit cen-
traalpunt vanhet geheele Rijngebied, tusschen Noord- en Zuid-, tusschen
Oost- en West-Duitschland, tot de plaats der keizerskeuzen, later der kei-
zerskrooningen en eindelijk van de bondsvergadering werd gekozen. In
vroegere eeuwen, toen Duitschland zich veel verder naar het westen uit-
strekte, kon Frankfort des te meer als het natuurlijk middenpunt van het
Duitsche leven doorgaan en tot bloei geraken.
7. Het landgraafschap Hessen-Homburg, bestaande
uit twee gescheiden gebieden: de badplaats Homburg aan den
zuidoostelijken voet van den Taunus, en Meissenheim aan de
Nahe, beide met eene hoofdstad van den zelfden naam; de eerste is
eene beroemde badplaats.
8. Het Groot-Hertogdom Luxemburg, welks bewoners