Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
noordwestelijk duitschland. § 60. 385
door de diep ingesneden zijdalen van den Rijn naar den hoofdstroom
en vlotten er mede tot zelfs naar Nederland. Nog kennen zij eenige
kleinere takken van nijverheid; vooral worden hier houten klokken
in grooten getale voor het buitenland gemaakt.
Aan de Bodensee en wel aan het noordwestelijk einde op de
Zwitsersche zijde ligt Cons tanz, daar waar het hoven-en bene-
den-meer zich vereenigen; aan den Donau: Donauesehingeu.
Alle andere belangrijke steden liggen in het Rijndal, meestal op
eenigen afstand van de hoofdrivier, aan den uitgang van een dal
van 't Schwarzwald eu aau den spoorweg. Yan het zuiden naar het
noorden volgen: de katholieke universiteit Freiburg in denBreis-
gau (16700 inw.), aan het einde van het zoogenaamde heidal eu
aan de Dreisam, zoo in vrede als in oorlog het voornaamste punt
van verkeer tusschen de Donaubron en de Bodensee aan den eenen,
den Boven-Rijn aan den anderen kant; het bedrijvige Lahr, Of-
fenburg aan de Kinzig, Kehl aan de uitwatering van de Kin-
zig in den Rijn, met eene brug naar Straatsburg; Baden (aan de
Oosbeek), eene der oudste en meest bezochte badplaatsen van Eu-
ropa; de bondsvesting Rastadt, niet ver vau de uitstrooming
van de Murg; de hoofdstad Karlsruhe (27000 inw.) eniu hare
nabijheid Dur lach, van waar een groote weg loopt over het nij-
vere Pforzheim naar het Neckardal; Bruchsal; de protestaut-
sche universiteit Heidelberg (10 000 inw.), waar de Ncckar uit
het gebergte iu de Boven-Rijnsche laagvlakte komt, de voorma-
lige residentie der keurvorsten van de Palts, de schoonst gelege-
ne stad van Duitschland; en Mannheim (27000 inw.), de eenige
aanzienlijke Rijnhaven van Baden; het is het middenpunt van ver-
keer tusschen den Neckar en den staatsspoorweg aan de eene en
den hier meer bevaarbaren Rijn eu den linker Rijn-spoorweg
aan de andei'e zijde. Midden tusschen de beide laatstgenoem-
de steden ligt de vermaarde Sehwetzinger-tuin; aau den voet
van het Odenwald Weinheim; aan den Main Werthheim,
even belangrijk als de andere plaatsen in de krommingen van deu
Main.
4. Het vorstendom Lichtenstein op den regter Rijnoe-
ver tusschen Zwitserland en Vorarlberg (hoofdplaats: Vaduz)
heeft onder alle Duitsche staten het kleinste getal inwoners, allen
katholiek.
II. Noordwestelijk Duitschland heeft (behalve de twee
Pruisische provinciën Rijnland en Westphalen) slechts kleinere