Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
overzigt der afzonderlijke bondsstaten. § 60. 379
bindend zijn. En dit geschiedt bf in pleno, waarbij de afzonder-
lijke staten naarmate hunner grootte 1—4 stemmen (in het geheel
thans 6ö) uitbrengen, óf iu eene gewone vergadering, waarin slechts
de 11 grootere staten (die bij de oprigting meer dan 300 000 inw.
hadden) ieder ééne stem, de overigen in groepen (van 2—6 staten)
te zamen 6 stemmen hebben (in het geheel dus 17 stemmen). De
Bond waakt voor de instandhouding der binnen- en buitenlaudsche
veiligheid zoowel vau Duitschland als van eiken afzonderlijken bonds-
staat. Te dien einde is elke deelgenoot verpligt een bepaald con-
tingent te leveren aan het gemeenschappelijk (in 10 legerkorpsen
verdeeld) bondsleger, dat oorspronkelijk 350000 man sterk was;
maar in later tijd (1853) is men overgegaan om het met 50000 man
te vermeerderen. Vroeger reeds was het getal bondsvestingen van
drie (Mainz, Luxemburg, Landau) op vijf (door de versterking van
Ulm en Eastadt) gebragt.
overzigt der afzonderlijke bondsstaten.
vlakte-in-
houd in geo- absolute
grapiiiscue bevolking.
□ mijlen.
Oostenrijksch-Duitsche landen 3588,33 12 802 944
Pruisische bondslanden 3389,73 14 138 804
Koningrijk Beijeren 1384,98 4 689 837
„ Saksen 271,83 2 225 240
„ Hanover 698,72 1 888 070
„ Wurtemberg 354,28 1 720 708
Keurvorstendom Hessen-Kassei 173,7 738 454
Groothertogdom Baden 278,07 1 369 291
„ Hessen-Darmstadt 152,80 856 907
„ Luxemburg 46,60 302 313
„ Mecklenb. Schwerin 244,12 548 449
„ Saksen-Weim.-Eisen. 66 273 252
„ Oldenburg 114,25 295 242
„ Mecklenburg-Strelitz 49,49 99 060
Hertogdom Holstein-Lauenburg 174 594 566
„ Brunswijk 67,02 282 400
25*