Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
376 middelen van bestaan. nijverueid. § 60.
meren enMecklenburg-Schwerin 2200 op 1 Q m.) en in de hoog-
ste Alpenlanden in het zuiden (Salzburg 1121 , Tirol 1600).
Ofschoon geheel Duitsehland maar eene schrijftaal kent, zijn er
toch vele dialekten, die in 't algemeen gesplitst kunnen worden in
Opper- en Neder- of plat-Duitsche. Tot het Opper-Duitsche
dialekt behooren de Frankische (aan beide oevers van den Do-
nau) en Alemannisehe (in zuidwestelijk Duitsehland) tongval-
len; de overgang van het Opperduitseh tot het Nederduitsch wordt
gevormd door den (in Midden-Duitschland tot in Silezië) wijd ver-
breiden Opper-S aksisehen tongval en het veelvuldig gewijzigde
Neder-Rijnsche dialekt (aan den Neder-Rijn noordelijk tot aan
den mond der Aar). Tot de Plat-Duitsche tongvallen brengt men
den Westphaalsehen (van den Rijn tot aan de Weser), den
Friesehen (in het kustland van de Ems tot aan de Elbe), den
Neder-Saksischen (in de geheele overige Noord-Duitsche laag-
vlakte van de Weser tot aan gene zijde van de Oder).
Met betrekking tot de godsdienst belijden de bewoners van
Duitsehland—uitgezonderd 434 000 over alle staten van Duitseh-
land verspreide joden — uitsluitend het christendom, zonder
dat, gelijk in de meeste grootere staten van Europa, eene chris-
telijke belijdenis in het algemeen overwegend is; in getalsterkte
staan zij bijna gelijk: 23 V^ mill. katholieken, 20mill. pro-
testanten ; de gelijkheid van de staatsburgerlijke regten, in
de grondwet opgenomen, is door de w^etten verzekerd. In het
bijzonder nogtans vormen de katholieken in 't zuiden, de pro-
testanten in 't midden en 't noorden van Duitsehland de meer-
derheid ; in 't westen staan de beide belijdenissen bijna gelijk,
eveneens in 't noordoosten; daarentegen is het (Oostenrijksehe)
zuidoosten overwegend katholiek. Het aantal grieken en ar-
meniërs, alsmede mennonieten en hernhutters is geheel onbe-
duidend.
Middelen van bestaan, takken van nijverheid.
Onder de middeleu van bestaan bekleedt de landbouw,
waarmede zich bijua der bevolking (72%) bezig houden, eene
eerste plaats; de veeteelt, die gedeeltelijk daarmede verbonden
is, gedeeltelijk ook op zich zelf gedreven wordt, zoowel daar, M^aar
de grond niet geschikt is voor landbouw (gelijk iu de Alpen, de hoo-