Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
372 DUITSCHLAND. § 60.
§ 60.
DUITSCHLAND 1).
Wereldstand 2).
Even als Europa in het midden van het landhalfrond ligt en als
middenvastland den overgang en het verbindende lid van allen tot
en met allen vormt, worden door Duitschland de veelvuldig ge-
splitste leden van Europa tot een wezenlijk geheel zamengeknoopt.
Door de onmiddellijke aanraking met alle landen vau Midden- en
Oost-Europa en de nabij zijnde, middellijke verbinding met alle an-
dere Europesche landen op den land- en zeeweg werd Duitschland
niet alleen een geographisch, maar ook een historisch en geestelijk
middenpunt van ous werelddeel. Uit dit „hart van Europa" is naar
alle zijden Germaansche bevolking gevloeid, die zich in de nabu-
rige noordwestelijke (België, Nederland, Grootbrittanje), noorde-
lijke (Skandinavische), en oostelijke (Pruisische, Russische, Oos-
tenrijksche) landen, grootendeels van vreemde elementen heeft vrij
gehouden, terwijl zich naar het zuiden wel de Duitsche heerschap-
pij , maar niet de Duitsche nationaliteit uitbreidde. Dit historisch
centrum van Europa werd het land van doortogt voor de volksbe-
wegingen uit het oosten en tevens de kampplaats voor de beslissing
der voornaamste Europesche oorlogen. Dit middenpunt naar den
geest ontving van de oudere beschaafde volken in 't zuiden en wes-
ten de christelijke beschaving en deelde die mede aau 't noorden en
oosten.
Grenzen en bestanddeelen.
De staatkundige grenzen van Duitschland sluiten zoowel
een groot gedeelte van zuiver Duitsche bevolking (in Oost- en
West-Pruissen, in den Elzas, in Zwitserland, de Russische Oost-
zee-provinciën, enz.) buiten, als zij een aanzienlijk gedeelte van
vreemde, meestal Slavische bevolking insluiten. Binnen deze
grenzen, die eene oppervlakte van Tl 446 Q mijlen omvatten
(iets minder dan Oostenrijk), liggen 35 souvereine staten en
wel 31 geheel; de vier overige maken deelen uit van zulke
1) Das deutsche Land von J. Kutzen 1855.
2). Vergel. die deutschen Stämme und ihre Fürsten von H. F. Müller,
1840.