Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
LIMBURG. § 59. 371
behoorde eens tot de grootste steden des lands. IJsselstein, aan
het begin van den Hollandschen IJssel, die door den Vaartsehen
Rijn met de Lek verbonden is, in eene westelijke rigting langs
Montfoort, Oudewater en Gouda loopt, zioh dan meer zuidelijk
wendt en tegenover IJsselmonde in de Maas valt.
11. Limburg, groot 40,20 □ m. met eene bevolking van 211775
inwoners, in 2 arr. — Maastricht, Roermond — langs de Maas,
heeft een deels vlakken, deels heuvelachtigen grond. In 't noorden en
westen vindt men groote heidevelden (Mooker heide); het zuiden is
heuvelachtig (Bescheilberg op de Luiksche grenzen, 700', übachts-
berg 550', St. Pietersberg 400'), en daar worden nog eenige steen-
kolen gevonden. Met uitzondering der steden Maastricht en
Venlo, die geheel Nederlandsch zijn, heeft het eenige verplig-
tingen jegens den Duitschen Bond.— De hoofdstad Maastricht
(27000 inwoners) is eene sterke vesting op den linker Maasoever,
aan den voet van den St. Pietersberg met onuitputtelijke steen-
groeven, gangen en fossiliön. De levendigheid van haren handel,
dien zij reeds bezat door hare vele gemeenschapswegen, wordt nog
verhoogd door de spoorbanen, die haar met vele plaatsen in ver-
binding brengen. Hare iudustrie levert glas, kristal en vooral
bier. De voorstad W ij k ligt op den anderen Maasoever. Niet ver
van Maastricht heeft men het dorp Kerkrade, de eenige plaats
in ons land, waar eene steenkolenmijn is. De overige steden-van
Limburg zijn meestal welvarende plaatsen, overigens van weinig
beteekenis: Sittard, Roermond aan Maas en Roer, Weert,
Venlo, vesting.
Luxemburg, zie § (iO.
Buitenlaudsche bezittingen:
De voornaamste liggen in den Oost-Indischen archipel en zijn
bekend onderden naam van Nederlandsch Oost-Indië, met
eene oppervlakte van 30 000 □ mijlen eu 19 mill, inwoners
(zie § 23).
In Afrika, zie § 35.
In Amerika, zie §§ 75 en 76.
In Australië. De nederzetting op Nieuw-Guinea, die nogtans
weinig beteekent.