Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
370 UTRECHT. § 60.
Dit laatste telt 10 000 inwoners en is de stapelplaats van den vee-
handel voor Noord-Holland; de beide eersten zijn kwijnend. Edam
met groote kaasmarkten; Monnikendam aan de Goudzee; Pur-
merend aan den Purmer; Alkmaar (10000 inwoners), kaasmark-
ten; Naarden, de sterkste vesting des lands; Muiden, met het
Muiderslot; W e e s p, en nog aanzienlijke dorpen. In het buitenland
spreektmen veel vandeoverdrevenzindelijkheid in het dorpje Broek
in Waterland. —Tot deze provincie behooren de eilanden: Texel,
door het Mars-diep van den Helder gescheiden, wordt door duinen
en dijken tegen de zee beschermd. Algemeen bekend zijnde Texel-
sche schapen. Vlieland, geheel door duinen ingeslotea, levert niet
genoeg levensbehoeften voor zijne bewoners en neemt aan de west-
zijde sterk af; het vruchtbare Terschelling heeft, even als de
twee genoemde eilanden, een vuurtoren; Wieringen, Marken
en Urk; beide laatsten met een catadioptriek licht.
10. Utrecht, de kleinste provincie, 25,01 Dm. met 176 681
inwoners, verdeeld in 2 arr. — Utrecht, Amersfoort — is in het
westen vlak en laag met vruchtbaren kleigrond, die ten noorden
van de Lek zelfs zwaar wordt; in het noordwesten treft men nog
veengrond aan. Het oosten is bezet met de Utrechtsche hoogten
van gemiddeld 50' en eene rij heuvels (of de bergen van Bhenen,
Amersfoort en Darthuizen) van 100 tot 330' hoogte. Over het ge-
heel is het goed bebouwd. Landbouw, tabaks- en veeteelt zijn hoofd-
takken van bestaan.
Hier lagen de voormalige landschappen: Nedersticht met het Over-
kwartier, Eemland, Nederkwartier, land van Amersfoort, enz.
De hoofdstad der provincie is Utrecht, op de plaats waarde
Kromme Bijn den naam van Ouden Rijn aanneemt, op hoo-
gen bodem in een bevallig oord, en heeft door een spoorweg ge-
meenschap met Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle. Uit dien
hoofde en om de ligging middeu iu het land is het eene der drukst
bezochte marktplaatsen van het geheele rijk en heeft het veel han-
delsverkeer. Tot den bloei dezer stad en hare levendigheid dragen
niet weinig bij hare vele en goede fabrieken, de Akademie, de
Veeartsenijschool, het Rijks Hospitaal en meer andere inrigtin-
gen voor kunst en wetenschap. Bovendien bezit zij historische
merkwaardigheid, waarin geene stad des lands haar evenaart.
Zij telt 54 503 inwoners. Amersfoort (12730 inwoners), aan
den Amersfoortschen heuvel, heeft door de Eems gemeenschap
met de Zuiderzee. Veel tabaksbouw, Rhenen, Wijk bij Duur-
stede, waarde Rijn zich in twee armen splitst (Rijn en Lek),