Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
368 NOOKD-IIOLLAND. § 59.
zijn in alle opzigten rijk, zoowel wat het vreemde als het oude be-
treft. Dordrecht (23000 inwoners), eens de grootste, thans de
derde koopstad des rijks, aau de Merwe. De inwoners vinden hun
bestaan in den zeehandel (de houthandel is vooral levendig), op
scheepstimmerwerven en fabrieken, waaronder de trasmolens en
touwslagerijen eene eerste plaats bekleeden. Door de stoombooten,,
die hier hunne aanlegplaats hebben, staat zij in verbinding met
Duitschland en het zuiden, terwijl zij eene geregelde dienst heeft
op den tot aan deuMoerdijkvoltooiden Belgischen spoorweg. VI aar-
dingen, aan de Maas, eene dier plaatsen, welke hare welvaart
aan de vissclierij en wat daarmede in verband staat te danken heb-
ben, terwijl er ook nog een levendige handel met het buitenland
gedreven wordt Delfshaven, aan de Nieuwe Maas, met bran-
derijen eu scheepstimmerwcrveu. Brielle, versterkte zeehavenj
op het eiland Voorne, nog eene goede haven bij den mond der
Maas. Hellevoetsluis, aan het Haringvliet en het Voornsche
kanaal, vesting en zeehaven, veilige reede; hier stond de eerste
stoommachine in Nederland. Go ere e, op het vroegere eiland van
dien naam (dat thans met Overflakkee één geheel uitmaakt), weleer
zeer bedrijvig cn bloeijend. Gouda (15000 inwoners), vroeger eene
hoogst welvarende stad, toen er nog eene menigte pijpenfabrieken
in werking waren. Nog is er veel handel in kaas, waarvan men
hier voor dit gedeelte der provincie de stapelplaats heeft. De be-
schilderde kerkglazen trekken de aandacht van iederen vreemde-
deling. Schoonhoven en Vianen, de steden der goud- en zil-
versmeden; Oudewater, en eene menigte bloeijende en welva-
rende dorpen.
9. Noord-Holland, dat bestaat uit de voormalige landschap-
pen: Amstelland, Kennemerland, Waterland, West-Friesland,
Gooiland, enz., heeft op 45,46 □ m., die in 4 arr. — Amsterdam,
Alkmaar, Hoorn, Haarlem— zijn verdeeld, 554 221 inwoners, en
stond voor de droogmaking van het Haarlemmer meer enkel door
eene smalle landstrook met Zuid-Holland in verbinding. Het noor-
delijk gedeelte vormt een schiereiland; de band tusschen de beide
deelen is maar één uur breed. Over het geheel is het land vlak en
zeer laag, behalve in 't Gooiland (de Tafelberg reikt tot 110'
hoogte), dat eene bevallige afwisseling van heuvel en dal vertoont.
Aan de westzijde wordt het tegen de zee beschermd door de dui-
nen , die maar op ééne plaats worden afgebroken (bij Petten); aan
de oostzijde houden zware dijken de Zuiderzee tegen. Vele van
de vroeger zoo menigvuldige plassen zijn in vruchtbaar weideland