Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZUID-HOLLAND, § 59. 367
(Japansche of Chinesche), 's Lands geschutgieterij, het Binnen- en
Buiteuhof. De omstreken van de residentie ziju bekoorlijk, vooral
het Haagsche bosch. Van deu Haag naar Scheveningen (eene
visschers- en tevens badplaats) leidt de schoonste en heerlijkste weg
langs het eenvoudige Zorgvliet van Cats. Onder de lieve dorpen
in den omtrek telt men Voorburg en Rijswijk. — Rotterdam
(106 000 inwoners) aan de Maas, als het ware de Rijnmondingstad.
Vooral in de laatste jaren is Jiaar handel, en daarmede ook zij zelve,
zoo zeer toegenomen, dat zij schier aan Amsterdam den eersten raug
betwist. Groote zeeschepen kunnen in de onderscheidene havens tot
onder het oog van den koopman op zijn kantoor de stad binnen-
varen. Hoe vergroot, uitgestrekt en verfraaid zij in de laatste 10 jaren
ook is, nog steeds gaat men voort met uitleggen, aanleggen en ver-
sieren. De verschillende deelen der stad, gevormd door een aantal
grachten, langs welke sehoone eu heerlijke gebouwen prijken, zijn
door zware steenen-, of door ijzeren basculereude bruggen verbon-
den. Bloeijend door handel en scheepvaart, hierin geholpen door
de allergunstigste ligging, alzoo vooruitgaande in het stoffelijke,
vergeet Rotterdam nogtans niet, den geest te beschaven. Rijk is de
stad aan instellingen ter bevordering van kuust en wetenschap. Op
eene treffende wijze spiegelt zich hier het Nederlandsch karakter
af in de vele instellingen van liefdadigheid. Tegenover Rotterdam
ligt op het eilandje Feijenoord de grootste werktuigfabriek des
rijks. — Schiedam (15000 inwoners) aan de Schie. De hier ge-
vestigde branderijen en jenever-stokerijen leveren jaarlijks onge-
veer 300000 vaten sterken drank. Ook heeft men hier verscheideue
reederijen, die zamen een SOtal schepen in de vaart brengen. Delft,
eene stad van 20000 inwoners, met veel wetenschappelijke inrig-
tingen en instellingen van liefdadigheid. Onder de eerste telt men
de akademie voor burgerlijke ingenieurs cn ambtenaren voor de
Indische dienst, en den constructie-winkel. De fabriek-nijverheid
is vrij bloeijend, vooral van tapijten. Geen vreemdeling doet Delft
aan of hij gaat de kerken met de prachtige praalgraven bezigtigen.
Leiden (37 000 inwoners), eene akademie-stad, vermaard in 's lauds
historiebladen, niet ver van de monding van den Ouden Rijn (die
te Katwijk door twee groote sluizen in de Noordzee valt), ligt
te midden van den heerlijksten weidegrond en een krans van bui-
tengoederen en lusthuizen. Vroeger had men hier eene menigte la-
ken-, duffel- en baaifabrieken en hetgeen daarmede verhonden is.
Aan de hoogeschool, die eens met alle inrigtingen van dien aard kon
-wedijveren, studeren nog in deu regel 600 jonge lieden. De Musea