Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
366 ZUID-HOLLAND. § 59.
Zijne oorlogshaven is uitmuntend gelegen en te allen tijde genaak-
baar. Op Zuid-Beveland of het Land van ter-Goes, door de
Zuidvliet van Noord-Beveland of het Land van Kortgene geschei-
den, heeft het stadje Goes een levendigen handel in granen en an-
dere landbouwprodukten. In Zeeuwsch-Vlaanderen heeft men
nog de kleine, doch tamelijk welvarende plaatsen: Hulst, Axel,
Ter-Neuzen, Oostburg, Sluis, Aardenburg.
8. Zuid-Holland, groot 55,32 □ m. met 642 688 inwoners in 6
arr. —'s Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem,
Brielle, bestaat uit de landschappen: Rijnland, Delfland, Sehieland,
Krimpenerwaard, Alblasserwaard, de vijf Heerenlanden, enz. Het
zuidw. gedeelte, gelegen tusschen de Noordzee en eeue over Rotterdam,
Delft en 's Gravenhage getrokken lijn, noemt men gewoonlijk West-
land. De eilandvorming is in deze provincie zeer groot: Het land
van Dordrecht, IJsselmonde, Roozenburg, Voorne en
Putten, Beijerland, de tien Gemeten, Goeree en Over-
flakkee, allen uit rijk bebouwden kleigrond bestaande. Dit gewest,
het mondingsland van Rijn en Maas, is vlak en laag en wordt door
eene rij duinen tegen het indringen der zee beschermd. Zware dijken
-houden de stroomen biuuen hunne oevers. De eertijds menigvuldige
plassen zijn grootendeels door de kunstvlijt in heerlijk land her-
schapen, dat uitmuntenden bouw- en weidegrond geeft, hoewel de
groote vochtigheid den grond beter geschikt maakt voor de vee-
teelt dan voor den landbouw. In geene provincie vindt men zoo
vele steden en dorpen op zulk eene kleine uitgestrektheid als hier.
De inwoners, wier getal sterk klimt, vinden hun bestaan, behalve
in den landbouw, de veeteelt en wat daarmede verbonden is, in
visscherij, handel en fabrieken. De gemeenschap is hier zeer ge-
makkelijk door de vele goede wegen, de talrijke vaarten en kanalen,
enz. Het vorstelijk's Gravenhage (met Scheveningen 80 000 inw.),
de zetel van de verschillende besturen des rijks, kan in schoonheid,
zoo wat natuur als kunst betreft, met de voornaamste steden van
Europa wedijveren en wordt nog voortdurend verfraaid. De schoone
pleinen onderscheiden zich evenzeer door heerlijke beplanting als
door de pracht der gebouwen. Op ieder prijkt een standbeeld van
het een of ander lid der vorstelijke familie. Het vroegere Wil-
lemspark is thans bij de stad getrokken. De gebouwen, tuinen,
wandelpaden en rijwegen doen eerder denken aan even zoo veel
buitenplaatsen, dan aan een gedeelte der stad. Onder de gebouwen ver-
dienen vooral opmerking: de koninklijke bibliotheek, het Mauritshuis
of het Museum van schilderijen en buitenlaudsche zeldzaamheden