Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEELAND. § 59. 3G5
Schouwen), Philipsland (in 1858 met het vastland van Noord-Bra-
hant verbonden), aan de monden van Schelde en Maas, en eene strook
vastland, Zeeuwsch- (vroeger Staats-) Vlaanderen, waarin het vrije
land van Sluis, het land vau Kadzand, enz. Deze uitgestrektheid
grouds vau 30,20 □ ra. wordt bewoond door 172 219 menschen,
verdeeld over 3 arr. — Middelburg, Goes en Zierikzee. — Geene
provincie heeft zoo zeer tegen de zee te worstelen als deze; het
onderhoud der dijken kost jaarlijks verbazende sommen. Als een
meesterstuk van dijkbouw roemt men den hoogen dijk bij "VVest-
kapelle op Walcheren. Op de eilanden is de grond bijzonder
vruchtbaar; de vlakteu en laagteu zijn zeer geschikt voor bouw-
en weiland. De strook vastland bestaat voor een groot gedeelte
uit poldergrond, sedert de laatste drie eeuwen ingedijkt; alleen op
de Belgische grenzen vindt men heide en bosschen. Het verkeer
tusschen de eilanden wordt onderhouden door beurtschepenen stoom-
booten. Met het leggen van den spoorweg van Ylissingen uit laugs
Middelburg over Zuid-Beveland tot Roosendaal heeft men reeds
een begin gemaakt; deze baan zal zeer bijdragen om de nog niet
uitgebreide industrie te doen toenemen. Hoofdzakelijk in landbouw
en veeteelt vinden de inwoners hun bestaan.
Op hei door Krammer, Grevelingen, Sloe eu Oostersehelde ge-
vormde eiland Schouwen ligt in't noorden de stad Brouwers-
haven. Nu de grootste schepen weder de Grevelingen kunnen bin-
nenloopeu, komt er meer levendigheid en vertier in de vroeger
bloeijende, doch later zeer vervallen stad. In't zuiden heeft meu
de (welligt) oudste Zeeuwsche stad, Zierikzee, die door twee
havens gemeenschap heeft met de Oostersehelde. Zeevaart, binnen-
vaart , visscherij, vooral meekrap-bereiding, verschaffen aan de in-
woners hun onderhoud. — Op het eiland Thol en, aan de ooste-
lijke grens gelegen eu gevormd door de Eendragt, Krammer, Mast-
gat, Oostersehelde, vindt men het stadje T hol en aan de Eendragt,
met uitgebreide meekrap-teelt. Tusschen de twee genoemde eilanden
ligt Duiveland eu ten noorden van Tholen het vruchtbare Phi-
lipsland. — Op Walcheren, het westelijkste eiland, de tuin
dezer provincie, ten oosten door het Sloe en 't Veergat van Zuid-
en Noord-Beveland gescheiden, ligt het eens door handel rijke Mid-
delburg met 16000 inwoners. De ruim gebouwde stad, met veel
merkwaardigheden en liefelijke omstreken, heeft door de aldaar
wonende i'ijkc familiën eu eenige fabrieken een welvarend aanzien.
VI i s s i n g e n (10 000 inwoners), sterke vesting aan de Hout of Wes-
terschelde, met de schoone constructie- en uitrustingswerf des rijks.