Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVERIJSSEL. § 52. 361
Heeds ten tijde der Romeinen bekend, behoorde het later onder de
vrije rijkssteden en was bloeijend door handel en scheepvaart. Het in
gothisehen stijl gebouwde stadhuis bezit eene verzameling van dc
in de nabijheid der stad gevonden Romeinsche oudheden. In het
laatst der vorige eeuw bezweek het historisch merkwaardig kasteel
Valkhof voor de toen heerschende sloopzucht; alleende zooge-
naamde Heidensche kapel en de ruiue bleven gespaard. Van
den hoogen toren Belvedere heeft men het gezigt op drie rivie-
ren eu over de omstreken dezer op en langs heuvels gebouwde
stad, die de heerlijkste en schoonste natuurtafereelen opleveren. De
inwoners vinden hun bestaan in den handel, die echter grootendeels
in doorvoer-handel bestaat, in landbouw, riviervaart en fabrieken.
Arnhem, de hoofdplaats der provincie, aan den Rijn (24 800
inwoners), eene bloeijende stad, met heerlijke, door kunst nog
zeer verfraaide omstreken, het vereenigingspunt van den Rijnspoor-
weg eu dien naar het noorden, heeft veel expeditiehandel en is in
de laatste jaren zeer opgekomen. Tiel, aan de Waal, in den vrucht-
baren Tieler-waard, is thans weder bloeijend door handel. Zut-
phen (14000 inwoners), eene welvarende stad aan den IJssel,
met veel houthandel. Hier valt de Berkel, die uit Westphalen komt,
na een kronkelenden loop van 15 uren, in den IJssel. Op eenigen
afstand noordwestwaarts ligt het lustslot het Loo, bij het dorp
Apeldoorn (10000 inwoners) op de Veluwe. Verder heeft men
in deze provincie N ij kerk. Harderwijk, met een werf-depot
voor de militaire dienst voor Oost-Indië, El burg (aan de Zuider-
zee), Hattum aan den IJssel, Doesburg, vau waar Drusus
een kanaal liet graven naar den Rijn, om deze rivier met de Zui-
derzee (toen het meer Flevo) in verbinding te brengen. Kuilen-
burg aan de Lek, Wageningen aan den Rijn, Bommel aan
de Waal. — In het oostelijk gedeelte vindt men nog de plaatsen
Zevenaar, Groenlo, Lochern, Borkulo.
3. Overijssel, d. i. aan gene zijde van den IJssel, die, sedert
hij een tak van den Rijn geworden is, veel kleine steden aan zijne
boorden zag opkomen cn bloeijen. Deze provincie bestaat uit de
vroegere kwartieren Salland, Vollenhove en Twenthe. In
het westen, waar geen gebrek aan water is, heeft men zeer vruchtba-
re streken; in het door de natuur minder bedeelde oosten en zuidoos-
ten is de bodem wel niet vlak, maar toch vindt men er veel moeras-
en veengronden (Hardenbergsche veenen). Het zuiden en het mid-
den heeft veel zandgronden. Overal weet zich dc bevolking nog-
tans een goed bestaan te verschaffen, dat hoofdzakelijk het gevolg
PÜTZ, VEEGEL. AARDR. 24