Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BBO^NEN VAN BESTAAN. § 59. 355
provincie,'ruim 12190 inw. op de □ mijl en Drenthe kan maar % van dit
getal opgeven. Groningen telt 5027 zielen per □ m. en Limburg ruim 5441.
Naar afstamming kan de bevolking van Nederland gevoegelijk
in drie hoofdvolken, die bijna allen tot den Germaansehen stam
behooren, verdeeld worden. Van deze drie is de Hollandsche
tak mill. ruim), met eenige Vlamingen in Limburg en
Noord-Brabant, verreweg het sterkst; de Duitsche tak ('/j mill.)
in het grootste deel van Gelderland en de aan Duitschland gren-
zende streken; Friezen (Vi mill.) in de provincie Friesland, Gro-
ningen, en op de daartoe behoorende eilanden. —• Tot den Romaan-
schen stam behooren een klein getal Walen in Limburg. De Semi-
tische stam bevat alleen de Joden (03 890).
Door de overgroote meerderheid wordt de Neder-Duitsche
tongval gebezigd, die zich tot eene bijzondere schrijftaal met eene
eigene, rijke letterkunde in het Nederlandsch heeft gevormd.
De Friezen, in de kustlanden tusschen de Zuiderzee en den Dollart,
cn de Vlaamsche bevolking in een deel van Noord-Brabant en in
Limburg, hebben voor een groot deel hun eigenaardig dialekt be-
houden.
Minder groot dan de meerderheid van den Hollandschen tak is die
der protestantsche godsdienst, welke slechts '/j der bevolking (bijna
2 mill.) bevat; het meerendeel der overigen behoort tot de katho-
lieke kerk (1 mill.), die in Noord-Brabant en Limburg de over-
hand heeft. Met België vergeleken heeft dus Nederland meerdere
eenheid in afkomst, doch mindere in de godsdienst der bewoners.
De leiding der zaken voor de Hervormde kerk is in hiinden eener Al-
gemeene Synode. De katholieke bevolking behoort tot het enkele
aartsbisdom Utrecht, waaraan 4 bisdommen ondergeschikt zijn: Haarlem,
'a Boscli, Breda, Roermond.
Hoofdbronnen van bestaan.
Deze zijn meer handel, scheepvaartvisscherij, veeteelt (in
de daartoe vooral geschikte broeklanden van Friesland, Noord-
en Zuid-Holland en daarmede verbonden landhuishoudelijke
voortbrengselen (boter en kaas), dan landbouw (in de oostelijke
provinciën) en fabriekwezen (waartoe er te weinig steenkolen
en ijzer gevonden worden), die in België op grooter hoogte
staan. De voornaamste tak van industrie is de scheepsbouw (op
ongeveer 600 werven) en het vervaardigen van allerlei scheeps-
benoodigdheden.