Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
350 ÏEANSCH-WAALSCH BELGië. § 58.
verlies van de vroegere grootheid te vergoeden, en zulks te minder,
daar intusschen Groot-Brittanje den wereldhandel tot zich getrok-
ken had.
M echel en (Malines, 31000 inw.) maakt het vereenigingspunt
uit van het Belgische spoorwegnet, zonder dat deze stad evenwel
aan het groote verkeer, hetwelk hier langs plaats heeft, in eenig
opzigt veel deel neemt.
4. De provincie Brabant, na Oost-Vlaanderen het digtst be-
volkt (13 400 inw. op 1 □ m.), bevat de hootdstad Brussel (met
de 8.aangrenzende gemeenten 273 000 inw.), de universiteit Leu-
ven (Louvain, vroeger 100000, thans 31000 inw.) en in het zui-
delijke, reeds Fransche deel der provincie het slagveld van Wa-
terloo.
Brussel (aan de Senne) bestaat uit eene boven- en eene bene-
denstad. In de eerste, waar de residentie is van den koning, de
zetel der kamers en der hoogste overheidspersonen, wordt Fransch,
in de tweede, waar zich het drukste verkeer heeft gevestigd, Vlaamsch
gesproken.
5. Belgisch-Limburg met de steden Hasselt, Tongerenen
St. Truijen {St. Trond).
II. Fransch-Waalsch België.
6. Henegouwen (genoemd naar het riviertje de Henne), waar-
van het noordwestelijk deel nog tot de Vlaamsche bevolking behoort,
met de steden M ons (Vlaamsch: Bergen, 2 5 000 inw.), Charle-
roi en Doornik (Tournay,. 31000 inw.). Onder alle Belgische
streken met steenkolenlagen zijn die van Henegouwen het rijkst,
daar zij alleen der steenkolen van den staat bevatten.
7. Namen (NamurJ met de hoofdstad van den zelfden naam
(24000 inw.), waarbij de Sambre in de Maas valt. Slagveld van
Ligny (1815).
8. Luik (Liège), met gelijknamige hoofdplaats (96000 inw.),
in het centraal-gebied der Maas en bij de uitwatering der Ourthe,
welks bevolking zich hoofdzakelijk bezig houdt in kolen- en ijzer-
mijnen, en met de bewerking vau het ijzer. Vooral bestaat Se-
raing uit eene vereeniging van kolenmijnen, ijzergieterijen en
fabrieken van werktuigen, die een volkomen overzigt geeft van
de kunstvlijt op het vastland. Ook Verviers (27000 inw.) is
geheel eene fabriekplaats (lakenfabrieken).
2. Belgisch Luxemburg (met Arlon en Bouillon) bevat de
grog^te I^uitsoh sprekende bevolking onder alle Belgische provin-
ciën (25000 Duitschers)-.' - . .