Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
346 BEVOLKING VAN BELGië. § 58.
ia grootere stedeu, vooral van Noord-Duitschland (bijzonder als banket-
bakkers, chocoladefabrikanten, enz.), enkeeren in latere jaren naar den
geboortegrond terug. Ouder de bergen, die het Engadin-dal insluiten, ver-
schaft de Piz Languard (10053') een bij uitstek ruim vergezigt.
Het Italiaansehe kanton Tessino bestaat uit verscheidene, van
't noorden naar 't zuiden parallel loopende dwarsdalen, die hunne
wateren naar het Lago Maggiore zenden, en loopt van de hoogte
van den St. Gotthard tot in de Lombardische vlakte. De zetel der
regeriug is beurtelings in de drie hoofdplaatsen; Bellinzona
(aan den Tessino), dat uit het zuiden de Alpenwegen over den St.
Gotthard en den Bernhardin beheerscht, Locaruo (aan het Lago
Maggiore) en Lugano (aan het Luganer meer). Niet alleen deze
drie plaatsen, maar ook de afzonderlijke dalen staan door jaloerseh-
heid en partijzucht (vooral iu zuidelijk Tessino) vijandig tegenover
elkander.
Wallis, of het aan alle zijden door de hoogste bergmuren bijna
geheel afgesloten Boven-Rhonedal met zijne zijdalen tot aan de
kamhoogte der Penninische en Berner Alpen heeft de grootste tegen-
stellingen in klimaat, plantengroei en bevolking: uitmuntende wij-
nen en zelfs zuidvruchten gedijen aan den voet van die berg-
hoogten, welke met de vreeselijkste gletschers en uitgestrektste
sneeuwvelden bedekt zijn. De bevolking in Opper-WaUis spreekt
Duitseh, die in Neder-Wallis Pransch. De hoofdplaats Sitten
of Sion aan het kleine riviertje Sitter of (Romaansch) Sionne, in
de nabijheid der Rhone, ligt in de uitgestrektste en warmste dal-
vlakte des lands, aan den voet eener groote, met (3) kasteelen be-
zette dubbel-rots; bij Brieg begint de Simplonweg, de oudste on-
der de groote kunstwegen, die over dc Alpen leiden. Napoleon I
besteedde eene som van 18 mill. francs om in zes jaren dezen weg
te voltooijen. Het bad Leuk (Frausch: Louèche) ligt in een hoo-
gen bergketel aan den voet van den Gemmi.
Herhaling der kantons naar de stroom- en meergebieden.
§ 58.
BELGië.
Geographische stelling.
België, ofschoon onder de zelfstandige staten van Europa de
jongste (sedert 1831), heeft toch onder eene vreemde heersehappij
van bijua 2000 jaren zijn eigendommelijk karakter bewaard. Het