Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
3i4 DE NIEUWE KANTONS. § 57.
geven aan het meer, op welks westzijde hunne hoofdsteden liggen;
Waadtland strekt zieh tusschen deze twee meren uit en raakt beiden.
De kunstvlijt (vooral het horologiemaken) bloeit in de beide eersten;
Waadtland heeft aan de oevers van het meer van Geneve den voor-
naamsten wijnbouw van Zwitserland. In Neufchatel wordt de
hoofdstad van dien naam door het in een hoog dal (3000' boveu
de zee) gelegen dorp Chaux-de-Ponds (17 000 inw.) in bevolking
eu nijvere bedrijvigheid overtroffen. — De hoofdstad van Waadt-
land, het reeds ten tijde der Romeinen aanzienlijke Lausanne
(20000 inw.) verheft zich op den oever vau 't meer van Geneve op
de terrasvormige heuvels van den Mout Jorat en wedijvert in heer-
lijke ligging met Vevay, de tweede plaats van het kanton. —
Het kanton Geneve, na Zug het kleinste, heeft de grootste, be-
volktste (31000, met de zoogenaamde buitengemeenten él 000 inw.)
cn rijkste stad van Zwitserland, die hare beteekenis voor historie
en handel te danken heeft aan hare ligging aan den voet van het
Alpenland en aan de opening van verscheidene aldaar uitloopende
dalen, en tevens met betrekking tot den geest ver boven alle ste-
den van Pransch Zwitserland staat en in wetenschappelijke vorming
en in aantal van in de letterkunde vermaarde personen niet onderdoet
voor het „geleerde" Zurich.
17—19. De drie nieuwe kantons van Duitsch Zwitserland
hebben dit met elkander gemeen, dat zij alle drie over eene aan-
zienlijke uitgestrektheid door den Rijn (met inbegrip van deBodensee)
begrensd worden. Aargau behoort grootendeels, Thurgau ge-
heel tot de hier heuvelvormige vlakte, S t. Gallen hoofdzakelijk
tot het Alpenland. — Aargau omvat het gebied der zamenvloeijing
van alle Aar-, Reuss-, Limmat- en Rijnwateren, waarin, behalve
de weinig beteekenende hoofdstad Aarau, de oudste en meest
bezochte badplaats van Zwitserland, Baden (waardoor de Limmat
stroomt), ligt. Op eenigen afstand van de plaats, waar de Reuss
en de Limmat in de Aar vallen, liggen nog de puinhoopen van den
Habsburg. — Het heuvelachtige landschap van Thurgau, op
beide oevers van den Thur en ten oosten tot aan de Bodensee, heeft
veel kasteden, maar nergens eene stad van eenige beteekenis (hoofd-
plaats Prauenfeld, met slechts 3900 inw.). — In het kanton St.
Gallen, dat zich uitstrekt vau het Zuricher- en Wallenstiittermeer
tot aan de Bodensee en den Rijn, is de hoofdstad van den zelfden
naam (14 000 inw.), door fabriekuij verheid en door de letterkundige
schatten der omstreeks het jaar 630 door den heüigen Gallus gestich-
te abdij (in 1805 opgeheven), vau waar uit eens de beschaving over