Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NIEUWE KANTONS. § 57. 3é3
vlakte als over de geheele keten der Hoog-Alpen, die zieh op den
achtergrond daarvan uitstrekt, van de grenzen van Tirol tot aan
den Montblanc.
11. Basel, aan de noordelijke helling van den Jura en in het
Rijndal met de stad Basel (38000 inw.), de eenige op beide
oevers van den Rijn in zijn geheelen loop. Zij heeft hare beteekenis
uit een krijgskundig en historisch oogpunt, alsmede "hare belang-
rijkheid voor den handel daaraan te danken, dat zij gelegen is bij de
de plaats, waar de Rijn tusschen den Jura en het Schwarzwald door-
breekt ; dat zij het aanrakingspunt van drie landen en het vereeni-
gingspunt van vier spoorwegen is. Hare welvaart is tot een spreek-
woord geworden. Thans nog is Basel de voornaamste haven van
den Boven-Rijn, de eerste handelsplaats van Zwitserland. De hoofd-
plaats van het (sedert 1832 afgescheiden) half-kanton Basel-land
is Liestal.
12. Schaffhausen ligt in drie deelen verstrooid buiten de
natuurlijke grenzen van Zwitserland, op den regter oever van den
Rijn, en vormt als het ware een bruggenhoofd van Zwitserland naar
Duitschland. Een voornaam middel van bestaan voor de aan het
einde van den bevaarbaren Boven-Rijn liggende stad Schaffhau-
sen is het lossen en vervoeren der waren boven den Rijnval bij
Lauifen.
13. Appenzell, in het noordoostelijkste deel van het Zwitser-
sche Alpenland, tusschen het Rijndal en den Thur, werd door de
hervorming in twee onafliankelijke staten gescheiden: het zuidelijke
katholieke Appenzel 1-Inner-Rhoden met de gelijknamige, op
een dorp gelijkende hoofdplaats, en het noordelijke protestantsche
Appenzel 1-Ausser-Rhoden, waar eene zeer digte bevolking(meer
dan 10000 op 1 □ m.) in hare industrie (katoenfabrieken, fijue
mousselinen) een ruim bestaan vindt; Herisau is hier de voor-
naamste plaats.
III. De nieuwe cn nieuwste zijn zoodanig verdeeld over
Eransch, Duitsch en Welsch (Italiaansch-Romaansch) Zwitserland,
dat er tot elk van de twee eerste deelen drie behooren, terwijl van
de drie overigen een (Graauwbunderland) ten deele Duitsche, ten
deele Romaansche, een (Tessino) Italiaansehe, en het derde (Wallis)
voor de helft Duitsche cn voor de helft Fransche bevolking heeft.
14—15. Van de drie kantons iu Fransch Zwitserland behoort
Neufchatel tot den Jura, Geneve tot de vlakte, Waadtland,
als het eenige onder de jongere kantons, zoowel tot de vlakte en
dc Alpen als tot deu Jura. De beide eersten hebben hun naam ge-