Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
342 DE OVERIGE KANTONS. § 57.
tot de Woudsteden, die liier bij Morgarten den eersten strijd
tegen Oostenrijk gelukkig gestreden hebben (1315).
7. Glarus bestaat uit het Liuthdal (met twee eenzame zijda-
len), dat alleen naar 't noorden open, in't zuiden door den Dödi
afgesloten is. In geen enkel van de dalen der Hoog-Alpen is de
industrie zoo zeer uit de vlakte doorgedrongen als hier.
8. Bern, op een na het grootste der kantons, met de sterkste
absolute bevolking (bijna mill.), het eenige van de oude kan-
tons, dat zoowel tot da Alpen als tot de vlakte en den Jura be-
lioort, draagt zijn naam naar de vroeger even als thans staatkundig
belangrijkste stad (29000 inw.) van geheel Zwitserland, die hoog
boven de Aar, op een door hare krommingen gevormd schiereiland
ligt. Het grootste gedeelte van 't kanton wordt door het stelsel der
Boveu-Aar gevormd.
Het Bcrner Bovenland, voor welks voortbrengselen Thun
aan de uitstrooming der Aar uit het Thunermeer de stapelplaats
uitmaakt, is (naast den Rigi) het hoofddoel der meeste reizigers in
de Alpenwereld; Interlaken (inter lacus), tusschen het Thuner-
en Brienzer-meer, dient tot huune voornaamste vereenigingsplaats,
Lauterbrunnen aan de Staubbach, Grindelwald tusschen
den Faulhorn en den Grindelwald-gletscher, Brienz tegenover
de Giessbach, en Mei ringen aan den uitgang van het naar den
Grimselpas leidende Boven-Haslidal zijn de meest geliefkoosde pun-
ten van uitgang voor Alpenreizen.
Ook het grootste en merkwaardigste dal van den Jura, het Mun-
sterdal, waardoor de Birs loopt, behoort bijna geheel tot het
kanton Bern. Aan den zuidelijken voet van den Jura ligt Biel,
aan de afwatering (de Zihl) van het Bielermeer naar de Aar.
9. Het kanton Freiburg bestaat hoofdzakelijk uit het dal der
Saane met zijne nevendalen. Even als Luzern, behoort het ten
deele tot de vlakte, ten deele tot het Alpenland, en heeft ook eene
bijna uitsluitend katholieke bevolking, die hier gedeeltelijk Duitseh,
gedeeltelijk Frausch spreekt. Alleen Murten met onderhoorighe-
den, waar de Zwitsers de overwinning behaalden op Karei den
Stouten (1476), is protestantsch. De hoofdstad Freiburg aan de
Saane op eene rots komt in ligging overeen met Beru.
10. Solothuru, in het vruchtbaarste gedeelte der Zwitsersche
vlakte. De aloude hoofdstad Solothurn, eene der voornaamste
plaatsen van het vroegere koningrijk Hoog-Bourgondië, ligt aan de
Aar en aan den voet van den Wittensteen, van waar men liet
volledigste cn meest omvattende uitzigt heeft zoowel over de hoog-