Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 DE NOORDELIJKE IJSZEE. § 4.
h, Noordoostland; c. Stans-roreland, De westkust het eigenlijk
Spitsbergen is een (5000' hoog) bergland, welks groote dalen allen
met gletschers zijn opgevuld, die meerendeels steil in zee afdalen.
Door den verzachtenden invloed van den golfstroom (zie bl. 21) vin-
den zelfs op de noordkust talrijke kudden rendieren hun voedsel.
Nowaja Semlja (d. i. Nieuw land) bestaat uit twee eilanden,
die bijna altijd met sneeuw en ijs bedekt zijn, maar in den zomer
door Russische jagers en visschers bezocht worden.
h. Aan de Aziatische kust, waar de IJszee ook de Sibe-
rische heet, wordende mondingen der rivieren, vooral van
de Ob, zoo groot, dat zij golven worden, die den naam der
stroomen dragen. De Siberische zee bespoelt de eilandengroep
N i e u W-S i b e r i ë.
c. Aan de Amerikaansehe kust, die van de Aziatische
gescheiden wordt door de (7—14 mijl breede) Behringstraat
(tusschen de uiterste noordoostelijke punt der oude en de uiter-
ste noordwestelijke der nieuwe wereld), liggen in de westelijke
helft der IJszee de Parry-eilanden (Noord-Georgië). Het
oostelijk deel maakt waarschijnlijk de grens uit van de nog ge-
heel onbekende noordkust van Groenland, dat in 't westen
door de Baffinsbaai van het eiland (of de eilandengroep?)
Baffinsland gescheiden is. De Baffinsbaai staat door de
Lancastersond en hare voortzetting, de Barrowstraat, in ge-
meenschap met de Parry- of Melville-sond, waaruit de noord-
westelijke doorvaart (naar de Behringstraat) zoowel ten noord-
westen (door de Banks-straat) als ten zuidwesten (door de Prins
V. Wales-straat) van het eiland Banksland gevonden werd.
Uit hoofde der ontzaggelijke hoeveelheden ijs, die in de gedaante van
verbazend uitgestrekte en hooge eilanden uit de poolgewesten naar het
zuiden (vooral langs de kust van Oost-Anierika) drijven, en dikwerf eens-
klaps de schepen omringen en ze insluiten, is de IJszee weinig geschikt
voor de scheepvaart. De ijsbergen, die zich van de groote ijsvelden in
het hooge noorden losmaken of door het aan elkander vriezen van losse
ijsschotsen ontstaan, hebben de grootste verscheidenheid in de vorming
hunner oppervlakte en strekken tot verblijf voor eene menigte ijs- en storm-
vogels, terwijl hunne velden, holen en heuvels in den winter tot schuil-
plaats dienen voor zeehonden en ijsbeeren.
De jongste noordpool-expeditie (van Dr. Kane 1853—1855), die (door