Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
STAATSREGELING. § 57. 3?9
neve) en in 't noordoosten (Zurich, Thurgau, St Gallen, Appenzell
hare zetels opgeslagen en een hoogen trap van volmaaktheid be-
reikt (bijzonder in katoenen- en zijdenstoffen, horologiën en bijou-
teriën). Uit hoofde der groote produktie en der geringe consumtie
blijft er voor den uitvoerhandel eene aanzienlijke hoeveelheid
van landbouw- en industriële voortbrengselen over.
Wat geestbeschaving betreft, vooral algemeene verbreiding
van het onderwijs, staan de bewoners der vlakte en der oostelijke
en zuidelijke helling van den Jura hooger dan die van het Alpen-
land. Voor het hooger onderwijs bestaan er drie weinig bezochte
universiteiten: Basel (met 70 studenten), Bern en Zurich, alsmede
drie akademiën in Fransch-Zwitserland (Geneve, Lausanne en
Neufchatel).
Staatsregeling.
Zwitserland vormt een bondsstaat van 22 kantons, van
welke Basel, Appenzell en Unterwaiden elk in twee deelen gesplitst
zijn, die elk hunne zelfstandige leiding der binnenlaudsche aange-
legenheden hebben. Volgens de nieuwe bonds-konstitutie, door de
groote meerderheid van het Zwitsersche volk (1848) aangenomen,
bestaat de bondsvergadering, die het uitsluitend regt heeft
om oorlog te verklaren of vrede te sluiten, verbonden en ver-
dragen, vooral tol- en handelstraktaten aan te gaan, uit twee
afdeelingen:
a. den nationalen raad, voor drie jaren in de kantons naar
het zielental (1 lid op 20000 zielen, dus thans 120 leden)gekozen;
b. den stendenraad, bestaande uit twee afgevaardigden voor
elk kanton zonder onderscheid van grootte en één uit elk half-kan-
ton (dus uit 44 leden).
Het hoogste uitvoerend gezag berust bij den bondsraad, be-
staande uit 7 door de (alsdan tot eene kamer vereenigde) bonds-
vergadering voor 3 jaren gekozen leden, met een voor 1 jaar door
de vereenigde raden gekozen (en voor het volgende jaar niet weder
verkiesbaren) bondspresident en vice-president. Bern is de bonds-
stad (zetel van de bondsvergadering en den bondsraad).
In de konstitutie der afzonderlijke kantons zijn er ver-
schillende trappen van de volkomenste demokratie tot op de zuivere regeling
bij vertegenwoordiging, terwijl in eenige (Üri, beide Untcrwalden, beide
Appenzell, Glarus) jaarlijks eene „landsgemeente", d. i. eene vergadering
van alle „staatsburgers" voor de goedkeuring der kantonale wetten en de
keus der eerste staatsambtenaren plaats heeft, in andere (Graauwbunder-
land. Wallis) voor de wetten van den „grooten raad" de goedkeuring der